Fågelsångens industriområde | Åtvidaberg

Favorit Dela

Industrigatan 9

Utmed riksväg 35 finns ett område med ledig industrimark på cirka 8 800 kvm varav ca 5 100 kvm är möjligt att exploatera. Anbud lämnas senast 5 aug.

Beskrivning

Industritomt med bra läge utmed riksväg 35 och som har 5 100 kvm exploaterbar mark och därtill ytterligare mark om ca 3 700 kvm som delvis kan användas för parkering, upplag m.m. VA, Fiber och elnät finns utanför tomtgräns. Närhet till Riksväg 35 underlättar för transporter till och från Linköping/Västervik. Den byggbara marken består idag av hårdgjord yta. Möjlighet finns till att stängsla in tomten.

Ekonomi

Pris/Överlåtelseavgift:

661 310 kr 130 kr/kvm


Utförande

VA:

Vid tomtgräns

El:

Vid tomtgräns


Omgivning

Omgivning/natur:

Omgivningen består delvis av små delar av eklandskapet som sträcker sig från Linköping och genom Åtvidaberg.

Företag i närheten:

Området ligger i anslutning till Åtvidabergs stora industriområde (Fågelsångens industriområde) med en blandning av industri- och handelsverksamheter.

Parkeringsmöjligheter/garage:

Parkering ska ordnas på tomtmarken.

Kommunikationer:

35 minuter till Linköping med bil och 37 minuter till E4. Riksväg 35 genomgår förbättringsarbeten för att öka trafiksäkerheten och förbättra pendlingsmöjligheterna.

Skyltläge:

Närhet till Riksvägen 35 möjliggör för exponering.

Vägbeskrivning:

Från Linköping/Norr: Kör riksväg 35 mot Åtvidaberg. I första rondellen tar du 3:e avfarten in på Fågelsångsvägen. Sväng vänster till Bäckgatan. Kör åt nordväst på Bäckgatan mot Telegatan i 430 m. Sväng höger till Industrigatan. Fastigheten ligger till vänster efter 300 m. Från Åtvidaberg/Söder: Kör riksväg 35 mot Linköping genom båda rondellerna. 700 meter efter den andra rondellen sväng höger till Hallaholmsleden. Sväng vänster till Industrigatan. Fastigheten ligger till vänster efter 200 m.


Övrig information

Servitut:

Servitut för ledningar kan behöva upprättas inom fastigheten men utanför exploaterbara marken

Planbestämmelser:

6 m i byggnadshöjd. Småindustri och handel är tillåtet

Övrigt:

Vid ett köp har Åtvidabergs kommun som krav att en byggnation ska påbörjas inom 1 år. Fastigheten är möjlig att stycka till 2 fastigheter om mindre fastighet önskas.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Klas Liljestrand

MEX-ingenjör

Klas Liljestrand

klas.liljestrand@atvidaberg.se

0120 VISA NR 0120-83387

Marknadsförs av Åtvidabergs kommun
atvidaberg.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Industrigatan 9