Romelanda
| Romelanda

Favorit Dela

Romelandavägen 240

  • Kategori:

    Övrigt

  • Pris:

    6 490 000 kr säljes i bolagsform

  • Tomtarea:

    14 414 m²

Mark med möjlighet till exploatering med närhet till villaområdet i Diseröd. SERVITUT NYTTJANDERÄTT BOSTAD, Last 2, 1981-08-26 Ledningsrätt avlopp, Last 1482-78 - 1, 1999-03-19 Ledningsrätt vatten och avlopp, Last 1482-2190 - 1, 2017-04-19 Avtalsservitut väg, Last 14-IM3-68/1786 - 1, 1968-03-27 På marken har varit en bensinstation. Marken är idag sanerad. Se separat handling.

Ekonomi

Pris:

6 490 000 kr säljes i bolagsform

Typkod:

325


Övrig information

Servitut:

Avtalsservitut väg

Planbestämmelser:

Detaljplan: För diseröds centrum inom del av diseröd 1:1 mfl (2016-04-07)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Claes Tevell

Claes Tevell

claes.tevell@erasweden.com

0303 VISA NR 0303-647 40

070- VISA NR 070-555 36 58

Marknadsförs av ERA Kommersiellt
erakommersiellt.se
Romelandavägen 240