Skriv ut

Skapa PDF

Bolmstadsvägen 2, Centrum

ljungby

Ny detaljplan medger utveckling av bostäder mitt i centrala Ljungby.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Tomtarea: 2 662 m²
Karta

Information

Beskrivning

Klockaren 8 består av ca 2 660 m² markyta med en vakant byggnad där ÖoB tidigare huserade. Ny detaljplan vann laga kraft i april 2018 och nu medges byggnation av bostäder. Enligt det förslag som har tagits fram så uppgår BTA exkl. garage till ca 4 200 m² och BTA inkl. garage uppgår till ca 5 485 m². Antal lägenheter enligt förslaget uppgår till 51 st fördelat mellan 1:or och 4:or. Total BOA bedöms uppgå till ca 2 963 m². Möjligheter finns att justera antalet lgh, dess storlek och disposition.

Storlek

2 662 m²

Omgivning

Omgivning/natur

Bebyggelsen i direkt anslutning består av friliggande villor, flerbostadshus samt Sagomuséet och Gamla torg med inslag av träbebyggelse från tidigt 1800-tal.

Närservice

Fastigheten är belägen i centrum med allt tänkbar service inpå knuten. Bara ett stenkast från Fastigheten ligger exempelvis Garvaren som är ett komplex med både kontor, utbildning, nöje & konferens, hotell, restauranger, matbutik (Willys), m.m.

Övrig information

Planbestämmelser

Bostäder (B) med centrumverksamhet (C) i bottenplan.

Övrigt

För prisuppgifter eller önskemål att ta del av fullt prospekt, vänligen kontakta Colliers.

Dokument

Bolmstadsvägen 2
Sökhjälp