Skriv ut

Skapa PDF

Jan Carls Väg 23, Kamrer Nilssons Park

åtvidaberg

Här får ett flerfamiljshus uppföras, på 4 våningar och 361 kvm byggnadsarea. Närhet till golfbanan, Folk parken och rekreationsområde.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: Anbud ska lämnas med kr/kvm BTA samt antal BTA i tänkt byggnation. Anbud ska inkomma senast den 20 augusti 2019.
Tomtarea: 1 031 m²
Karta

Information

Beskrivning

Åtvidabergs kommun är en växande kommun. Kommunen har ett attraktivt läge som bostadsort med närhet till storstädernas arbetsmarknad genom goda kommunikationer. Vi har en befolkningsprognos fram till 2025 som visar att vi kommer att bli fler invånare varje år, med en ökning på minst 200 invånare. Det finns idag en stor efterfrågan på bostäder, framförallt nya hyresrätter. Vi ser även att behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder är stort framför allt för de något äldre åldersgrupperna som letar efter en mer lättskött bostad. Åtvidabergs kommun har tagit fram detaljplanen "Kamrer Nilssons Park" (dnr 2017-00389), vilket möjliggör bebyggelse av ett flerbostadshus i tätorten med närhet till naturen. I närområdet kommer kommunen uppföra flerbostadshus i egen regi och befintligt bebyggelse i närområdet består av villor. Försäljning sker av den västra tomten som håller på att avstyckas. Infrastruktur (Gator, VA, Bredband) finns utanför tomtgräns vilket möjliggör en snabb igångsättning av byggnationen. Anbud ska lämnas skriftligt med angivandet av kr/kvm BTA.

Utförande

VA

kommunalt VA finns i gatan utanför.

El

Finns i gatan utanför.

Storlek

1 031 m²

Ekonomi

Pris

Anbud ska lämnas med kr/kvm BTA samt antal BTA i tänkt byggnation. Anbud ska inkomma senast den 20 augusti 2019.

Typkod

310

Omgivning

Omgivning/natur

Gångavstånd till centrum (Ca 13 min)

Parkeringsmöjligheter/garage

All parkering skall lösas inom kvartersmark och får anordnas inom område med prickad mark.

Vägbeskrivning

Från Linköping: Kör riksväg 35 söder mot Åtvidaberg. Kör ut ur rondellen vid Lillsvängen. Sväng höger till Gruvgatan. Sväng vänster till Parkvägen. Sväng höger till Ängsvägen. Ängsvägen svänger vänster och blir Jan Carls väg. Tomten är belägen till höger.

Övrig information

Servitut

Inga servitut finns

Planbestämmelser

Dnr 2017-00389

Gemensamhets-anläggningar

Inga gemensamhetsanläggningar kommer att belasta fastigheten

Övrigt

Anbud ska lämnas skriftligt med kr/kvm BTA. Anbud ska inkomma senast den 20 augusti 2019 till kommunen och lämnas med fördel via e-post till (klas.liljestrand@atvidaberg.se) alternativt med brev. Märk anbudet med "Anbud Kamrer Nilssons Park". Anbudet bör även innehålla anbudsgivares namn, organisationsnummer och kontaktperson.

Dokument

Jan Carls Väg 23
Sökhjälp