Skriv ut

Skapa PDF

Litslenavägen 1A, Enköping

enköping

Trafikverket säljer fastigheten Enköping Fanna 24:19.

Fakta

Typ av mark: Övrigt
Pris: 1 500 000 kr. Lägsta accepterade anbudssumma är 1 500 000 (enmiljonfemhundratusen) SEK, men observera att högsta anbud vinner.
Tomtarea: 2 659 m²
Tillträde: Efter överenskommelse
Karta

Information

Beskrivning

Objektsbeskrivning Enköping Fanna 24:19 Objektet framgår av bifogad karta, (bil 1), och arealen är 2659 m2. Vid lantmäteriförrättning kan gränser anpassas till faktiska förhållanden och omgivning. Objektet har tidigare varit banvaktarboställe och uthyrt som privatbostad. Byggnader avvecklades år 2009. Objektet omfattas av detaljplan 03-P93/73 som medger bostadsändamål. Avstyckning gjord i enlighet med detaljplan. Utsnitt ur detaljplanen bifogas (bil 2). Objektet belastas inte av några avtalade eller inskrivna rättigheter. Köparen skall ansöka om lagfart inom tre månader från köp. Lägsta accepterade anbudssumma är 1 500 000 (enmiljonfemhundratusen) SEK, men observera att högsta anbud vinner. Om två eller flera anbudsgivare lämnat likvärdiga anbud och dessa är högst, sker fortsatt budgivning mellan dessa parter under tid som säljaren bestämmer. Administrativa bestämmelser • Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast 22 maj 2019 kl 13:00. Senare inkomna anbud beaktas ej. • Anbudet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om anbudsgivare med person- eller organisationsnummer, anbudssumma och kontaktuppgifter till anbudsgivare. • Anbudet skall även skrivas under av behörig anbudsgivare. • Kuvert innehållande anbud ska märkas med ” Enköping Fanna 24:19”, och kommer att öppnas den 24 juni 2019 kl. 14:00 • Enbart rena anbud prövas. Det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra. Anbud via e-post prövas inte. • Anbudsblankett bifogas, (bil 3). Anbud sänds till: ”Anbud Enköping Fanna 24:19” Stefan Romach Trafikverket Solna Strandväg 98 171 54 Solna.

Storlek

2 659 m²

Ekonomi

Pris

1 500 000 kr. Lägsta accepterade anbudssumma är 1 500 000 (enmiljonfemhundratusen) SEK, men observera att högsta anbud vinner.

Dokument

Litslenavägen 1A
Sökhjälp