Litslenavägen 1A, Enköping, Enköping - Övrigt

Enköping | Enköping

Favorit Dela

Litslenavägen 1A

Trafikverket säljer fastigheten Enköping Fanna 24:19.

Beskrivning

Objektsbeskrivning Enköping Fanna 24:19 Objektet framgår av bifogad karta, (bil 1), och arealen är 2659 m2. Objektet har tidigare varit banvaktarboställe och uthyrt som privatbostad. Byggnader avvecklades år 2009. Objektet omfattas av detaljplan 03-P93/73 som medger bostadsändamål. Avstyckning gjord i enlighet med detaljplan. Utsnitt ur detaljplanen bifogas (bil 2). Objektet belastas inte av några avtalade eller inskrivna rättigheter. Köparen skall ansöka om lagfart inom tre månader från köp. Om två eller flera anbudsgivare lämnat lika anbud och dessa är högst, sker fortsatt budgivning mellan dessa parter under tid som säljaren bestämmer. Administrativa bestämmelser • Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast 2 december 2019 kl 13:00. Senare inkomna anbud beaktas ej. • Anbudet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om anbudsgivare med person- eller organisationsnummer, anbudssumma och kontaktuppgifter till anbudsgivare. • Anbudet skall även skrivas under av behörig anbudsgivare. • Kuvert innehållande anbud ska märkas med ” Enköping Fanna 24:19”, och kommer att öppnas den 6 december 2019 kl. 14:00 • Enbart rena anbud prövas. Det får inte innehålla villkor som gör anbudet obestämt eller beroende av anbud lämnade av andra. Anbud via e-post prövas inte. • Anbudsblankett bifogas. Anbud sänds till: ”Anbud Enköping Fanna 24:19” Stefan Romach Trafikverket Sigurdsgatan 7A 721 30 VÄSTERÅS

Ekonomi

Pris:

Högsta anbud vinner.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

SR

Markförvaltare

Stefan Romach

stefan.romach@trafikverket.se

010- VISA NR 010-123 26 40

Marknadsförs av Trafikverket
trafikverket.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Litslenavägen 1A