Skriv ut

Skapa PDF

Älvsbyvägen, Älvsby Industriområde

värmdö

Försäljning av nyupprättade industritomter i populära Älvsby industriområde på Värmdö.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Lager/Logistik
Pris: Kontakta anders@newproperty.se angående pris
Tomtarea: 2 635 m²
Tillträde: December 2018
Karta

Information

Beskrivning

Nu finns möjlighet att köpa nyupprättade industritomter i Älvsby industriområde på Värmdö. Etapp 1 består av cirka 15 000 m2 fördelat på 7 tomter. Säljare är Värmdö kommun. Tomterna råder under olika planbestämmelser där exploateringsgraden varierar mellan cirka 30% - 40%. Även tillåten byggnads- och totalhöjd varierar. Information kring tomternas beskaffenhet återfinns bland de bifogade filerna. Fastigheterna 2 samt 4 erhåller vägservitut från fastigheterna 1 respektive 3. Tomternas areal, m2: 1 - 1 195 2 - 2 635 3 - 1 080 4 - 1 770 5 - 2 825 6 - 2 150 7 - 3 355 Serviser för vatten och avlopp är satta men bekostas av köparen. Dagvatten ska fördröjas inom den egna fastigheten. Serviser för el och fiber är ej satta. Respektive fastighetsägare gör en egen servisanmälan för el och fibrer utifrån behov. Tillkommande avgifter för dessa anslutningar listas nedan. Tillkommande avgifter: * Anslutning VA enligt taxa (bifogad fil) * Anslutning el & fiber * Bygglovs- och planavgift För mer information, vänligen kontakta Anders Norlander.

Storlek

2 635 m²

Ekonomi

Pris

Kontakta anders@newproperty.se angående pris

Omgivning

Parkeringsmöjligheter/garage

Parkering sker på respektive fastighetsägares tomt

Dokument

Älvsbyvägen
Sökhjälp