Veda

Veda , Veda
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

6 700 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Handel
  • Övrigt

Mark i E4 läge mitt i Höga Kusten

Ett fantastiskt läge på Norra sidan av Högakustenbron för centrumfunktion. På området kan verksamhet för följande ändamål byggas: handel, service, verkstad, kontor, samlingslokal, restaurang eller bilservice/drivmedelsstation. Det aktuella området är ca 6700 kvm stort. Planbestämmelser i korta drag: Högsta byggnadshöjd 8 meter Max 2 våningar Verksamheten får ej vara störande

Ekonomi

Prisinformation:

marknadsvärde

Utförande

VA:

kommunalt

El:

finns i området

Omgivning

Skyltläge:

Bra skyltläge från E4

Veda