Skriv ut

Skapa PDF

Limhagsvägen, Leksand

leksand

Jobsgården Ett nytt och nära område med nio avstyckade fastigheter. Fastigheterna är mellan 2199 - 4799 kvm.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: Eftersom området inte helt är färdigställt sker prissättningen för respektive fastighet
Tomtarea: 1 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheterna är en del av Limhagen, ett i område som till huvuddelen består av verksamheter, återvinningscentral, kommunens centralförråd och Dala Energis fjärrvärmeverk. Området ligger 1,5 km från centrala Leksand, resecentrum och rv 70. Limhagsvägen kommer under 2019 att förlängas över Käringberget och ansluta till SIljansvägen, mitt emot Leksand Strand. Jobsgården består av nio fastigheter. Under hösten 2018 har en kvartersgata färdigställts. Denna kommer att ingå en gemensamhetsanläggning inom de nio fastigheterna. Markförhållandena på fastigheter är i planoch 50 cm under planerad marknivå. Dala Vatten & Avfall AB har till samtliga fastigheter anslutningspunkter för vatte, avlopp och dagvatten. Dala Energi AB har anslutningspunkter för 35 A 3-fas och fiber som bas. Eftersom området inte helt är färdigställt sker prissättningen för respektive fastighet individuellt genom förhandling. Kontakt: Per Strid, Näringslivschef, 0247-80 129, per.strid@leksand.se.

Utförande

VA

Dala Vatten & Avfall AB har till samtliga fastigheter anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten.

El

Dala Energi AB har anslutningspunkter för 35 A 3-fas o fiber

Storlek

1 m²

Ekonomi

Pris

Eftersom området inte helt är färdigställt sker prissättningen för respektive fastighet

Omgivning

Omgivning/natur

Området ligger 1,5 km från centrala Leksand, resecentrum och rv 70. Limhagsvägen kommer under 2019 att förlängas över Käringberget och ansluta till SIljansvägen, mitt emot Leksand Strand.

Företag i närheten

Fastigheterna är en del av Limhagen, ett i område som till huvuddelen består av verksamheter, återvinningscentral, kommunens centralförråd och Dala Energis fjärrvärmeverk.

Övrig information

Övrigt

Jobsgården består av nio fastigheter. Under hösten 2018 har en kvartersgata färdigställts. Denna kommer att ingå en gemensamhetsanläggning inom de nio fastigheterna.

Dokument

Limhagsvägen
Sökhjälp