Skriv ut

Skapa PDF

Galterövägen, Södra Skärgården, Brännö

brännö

Markområde med utvecklingsmöjlighet.

Fakta

Typ av mark: Övrigt
Pris: 10 000 000 kr. Utgångspris
Tomtarea: 25 492 m²
Karta

Information

Beskrivning

Vid Galterövägen på Brännö ligger denna fastighet om 25 492 kvadratmeter. Fastigheten ligger delvis inom översiktsplan för Brännö (antagen 2006) med potential att utvecklas till bostäder. Fastigheten är uppdelad i två skiften. Skifte 1 om ungefär 24 500 kvm längs med Galterövägen och skifte 2 om ungefär  1000 kvm. Det är skifte 1 som kan utvecklas till bostadbebyggelse. Fastigheten ligger med ett vackert läge nära till natur och rekreationsområden samt nära till hav och bad. Endast en kort promenad till naturområdet Galterö. Som bilaga till denna annons hittar du fördjupad översiktsplan för Brännö, markanvändningskartor, tomtkarta samt ett förslag från arkitekt SAR/MSA  Riina Espenberg Flodin för placering av bostäder. 3 olika förslag med radhus, kedjehus och lägenheter med en total BTA från 2200 kvm till 5580 kvm. I den fördjupade översiktsplanen för Brännö är denna fastigheten ett av två områden som föreslås bebyggas Fastigheten har andel i Brännö Bys Samfällighetsförening och har därmed andelar i en rad samfälligheter på Brännö samt Känsö.

Planlösning

Storlek

25 492 m²

Ekonomi

Pris

10 000 000 kr. Utgångspris

Typkod

499

Övrig information

Planbestämmelser

Byggnadsplan: Byggnadsplan för delav brännö (1952-05-15)

Dokument

Galterövägen
Sökhjälp