<< Tillbaka till beskrivningen

Vattenverksgatan 13, Alelyckan

Rödmarkerat visar lediga tomten

Situationsplan

Förslag på byggnation

Förslag på byggnation (markplan + entresol)

Entresol