Skriv ut

Skapa PDF

Stenvretsgatan 1, Stenvreten

enköping

Etablera dig nu på ett av Enköpings absolut bästa lägen.

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik, Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Storlek: 500 - 10 000 m²
Tillträde: Q4 2018
Karta

Information

Beskrivning

Croisette Real Estate Partner har på uppdrag av fastighetsägaren nu möjlighet att erbjuda etableringsmöjligheter för butik, kontor, lager och industri i Stenvreten industriområde. Fastigheten är strategiskt belägen utmed Stockholmsvägen och planeras att bli färdigställd till Q4 2018. Hyresgästen kan därmed vara med och påverka lokalens utformning. I området finns väletablerade hyresgäster såsom Swedol, Postnord, ÅF, Plåthuset, Chiquita, Q-Star och Basalt. ------------------------ English On behalf of the property owner, Croisette Real Estate Partner is now able to offer business opportunities for shops, offices, warehouses and industry in the Stenvreten industrial area. The property is strategically located along Stockholmsvägen and is scheduled to be completed until Q4 2018. The tenant can thus contribute to the design of the premises. In the area there are well-established tenants such as Swedol, Postnord, ÅF, Plåthuset, Chiquita, Q-Star and Basalt.

Utförande

Planlösning

Anpassas efter önskemål.

Ytor Min Max Kr/m2/år
Kontor 500 2 500
Butik 500 2 500
Industri/Verkstad 500 2 500
Lager/Logistik 500 2 500

Omgivning

Företag i närheten

Swedol, Basalt, Postnord, Chiquita, Plåthuset, Q-Star m.m.

Parkeringsmöjligheter/garage

Ja

Kommunikationer

Bussar stannar utanför på stockholmvägen till och från Bålsta, Kista, Uppsala, Västerås. Fastigheten ligger i anslutning till E18

Skyltläge

Ja

Övrig information

Övrigt

Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

Dokument

Filmer

Stenvretsgatan 1, Stenvreten
Stenvretsgatan 1
Sökhjälp