<< Tillbaka till beskrivningen

Gråbo Industriväg 8 C6, Ljungvik

kök

kontor

lunch/konferensrum etc

hall

samlingsrum/utbildningslokal etc