<< Tillbaka till beskrivningen

Katrinebergsgatan 23 Ramnalid, Ramnalid

Flygfoto

Flygfoto

Entréfasad

Entréfasad

Interiör

Interiör

Planritning

Planritning