<< Tillbaka till beskrivningen

Katrinebergsgatan 23, Ramnalid

Flygfoto

Entréfasad

Interiör

Planritning