Skriv ut

Skapa PDF

Selma Stad, Hisingen

hisings backa

Moderna kontorsytor vid nya Selma Stad.

Fakta

Typ av ledig lokal: Kontor
Storlek: 200 - 1 160 m²
Tillträde: Kvartal 3 2019
Karta

Information

Beskrivning

Nu bygger vi ett nytt hus i Selma Stad. Tag chansen att påverka utformningen av er kontorslokal redan från början. Det finns inuläget vakanta ytor på plan 1, plan 2 och plan 3 i det kommande vårdhuset som kommer ligga i anslutning till samma fastighet som livsmedelsbutiken. Planerade hyresgäster är vårdcentral, familjecentral och tandvård. Tillgängliga ytor från 200 m² till 1160 m². Nära till bra service och kommunikationer. Hela området beräknas färdigställas mellan 2019-2021. GöteborgsLokaler är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Utförande

Våningsplan

2

Ytor Min Max Kr/m2/år
Kontor 200 1 160

Omgivning

Omgivning/natur

Selma Lagerlöfs Torg håller på att förvandlas. Till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Här kommer det förtätas med flera bostäder av blandad karaktär, idrotts- och kulturanläggningar samt nya handels- och servicebyggnader. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas närmare 3 000 nya bostäder runt torget och Litteraturgatan. Följ utvecklingen på www.selmastad.se.

Närservice

Redan idag finns det många verksamhetslokaler vid Selma Lagerlöfs Torg. Under de närmaste åren kommer torget att genomgå en stor omvandling, som ger möjlighet till utökade handelsytor med plats för både befintliga och nya företag. I Selma Stad planeras det för dagligvaruhandel, detaljhandel, vård, service, idrott, kultur, caféer, restauranger och mycket mer - allt för att skapa en plats fylld av liv.

Kommunikationer

Redan idag är det mycket goda kommunikationer till och från Selma Lagerlöfs Torg med hållplats för lokaltrafik i anslutning till torget och väl skyltat från större farleder. Just nu utreds om spårvägen ska byggas ut till området, i så fall kommer bussar och spårvagn att trafikera i ett gemensamt kollektivtrafikfält i mitten av vägbanan.

Selma Stad
Sökhjälp