Tillbaka till beskrivningen

Bodalsvägen 2A, Baggeby Torg

Den stora parkeringen intill lokalen har tre timmars fri parkering

Den stora parkeringen intill lokalen har tre timmars fri parkering

Fastighetens norra kortsida mot Kostervägen

Fastighetens norra kortsida mot Kostervägen

Den stora lastporten till höger i bild kommer att leda till lokalen, för smidig logistik

Den stora lastporten till höger i bild kommer att leda till lokalen, för smidig logistik

Lokalen ligger i markplan, med fönster längs fastighetens långsida mot Bodalsvägen

Lokalen ligger i markplan, med fönster längs fastighetens långsida mot Bodalsvägen

Den stora öppna ytan har tidigare använts som bowlinghall

Den stora öppna ytan har tidigare använts som bowlinghall

Lokalen har fönster längs långsidan mot Bodalsvägen

Lokalen har fönster längs långsidan mot Bodalsvägen

Lokalen saknar bärande innerväggar, vilket ger goda möjligheter till anpassning av planlösningen

Lokalen saknar bärande innerväggar, vilket ger goda möjligheter till anpassning av planlösningen

Lokalen kommer att få ett nytt lastintag ett tiotal meter till höger om det befintliga

Lokalen kommer att få ett nytt lastintag ett tiotal meter till höger om det befintliga

Lokalens befintliga entré till höger i bild

Lokalens befintliga entré till höger i bild

Planritning med förslag till nytt lastintag mot Kostervägen

Planritning med förslag till nytt lastintag mot Kostervägen

Sökhjälp