Älvängen
| Älvängen

Favorit Dela

Högstorp 105

Logistikfastighet i Älvängen.

  • Kategori:

    Industri/Verkstad

  • Storlek:

    2 498 m²

  • Pris:
Tillfälle att förvärva lager-/försäljning-/logistikfastighet i Älvägen. Här finns 10 byggnader i varierande storlek och karaktär. Obebyggd mark består av asfalterad uppställningsytor och oexploaterad industrimark. Markarealen uppgår till 7,48ha. Mycket bra skyltläge! BYGGNADSBESKRIVNING INDUSTRIENHET, TRÄVARUINDUSTRI (425) (425) Byggnad, värde: 5 994 000 kr Mark, värde: 13 400 000 kr Summavärde: 19 394 000 kr Taxeringsår: 2019 BYGGNADER Fastigheten är bebyggd med 10 byggnader, med huvudsaklig inriktning lager. Byggnaderna är uppförda under ett åldersspann från 19xx till 20xx. Kort sammanställning av byggnaderna finns att ta del av.  Sedan 1958 har trävaruindustriell verksamhet bedrivits inom fastigheten (ingen hantering tryckimpregnerat trä). Idag bedrivs verksamhet i ringa omfattning. I samband med tillträde kommer hela fastigheten lämnas till köparens förfogande.    PLAN För fastigheten gäller följande planer: Järnvägsplan (akt nr 1462-P96) Vägplan (1440-P2018/6) Information kring Ale kommuns arbete kring översiktsplanen finns att ta del av via https://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan-ale-op07.html MARK Fastigheten består av 74 839 kvm. Ca 60% är antingen asfalterad eller hårdgjord och uppgrusad yta. iordninggjrod uppställningsytan är dränerad och belyst. Resterande mark är oexploaterad industrimark. SERVITUT Avtalsservitut, Last 10, 2014-05-23 Nyttjanderätt, Last 1, 1970-07-01 Officialservitut väg, Last 1440-1288 - 3, 2014-06-26 Avtalsservitut, Last 1440IM-14/12867 - 1 FÖRSÄLJNINGSPROCESS Intressenter erbjuds inkomma med anbud på fastigheten. Bud mailas till therese.persson@erasweden.com
  • Total yta

    2498 m2

Ytor Antal Area
Other 2 498
Tomtarea 74 839

Ekonomi

Driftskostnad:

167 500 kr/år


Teknisk information

Byggnad:

TV: Fastigheten är ej ansluten til

Vatten/avlopp: Kommunalt vatten och enskilt avlopp (trekammarbrunn)


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Therese Persson

Therese Persson

therese.persson@erasweden.com

0521 VISA NR 0521-128 00

076- VISA NR 076-010 56 51

Marknadsförs av ERA Kommersiellt
erakommersiellt.se
Högstorp 105