S4029
| Ospecifierad ort

Favorit Dela

Verksamhet inom städ- och fastighetsservice med lång erfarenhet i branschen.

  • Kategori:

    Tjänsteföretag

  • Omsättning:

    10 000 000 kr

  • Geografi:

    Ospecificerad ort

  • Pris:
Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en verksamhet med ett brett utbud av tjänster och har ett starkt varumärke inom facility management, städ- och fastighetsservice. Bolaget har en omfattande kundbas som anlitar Bolaget för städ- och fastighetstjänster. Bolaget arbetar lokalt i Södra Sverige och erbjuder hög-kvalitativa tjänster med en hög servicenivå, stor tillgänglighet samt god lönsamhet. Bolagets omsättning uppgick till ca 9 mkr per 2018 med ett justerat rörelseresultat på ca 3 mkr.

Ekonomi

Intäkter:

10 000 000 kr


Utförande

Bransch:

Tjänsteföretag

Verksamhet:

Kunderna är i huvudsak B2B-kunder. Antalet kunder uppgick per 18-12-31 till ett 60-tal olika uppdrag. Till detta tillkommer ett antal kunder som Bolaget har något eller några uppdrag för emellanåt. Det kan vara att flyttstäda, ett fönsterputsuppdrag, golvvård, storstädning osv. Bolaget växer snabbare än marknaden som har en god tillväxttakt. Bolaget säljer totallösningar och därigenom tillförsäkras kundnöjdhet med hög lönsamhet. Bolaget har blivit granskat av arbetsmarknadsmiljöverket och fått lysande beröm där samtliga krav uppfyllts.

Resultat:

Vinst

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Robert Jhaveri

Transaktionsrådgivare

Robert Jhaveri

robert.jhaveri@ffkf.se

0768 VISA NR 0768-55 44 31

Marknadsförs av Företagsförmedlingen (Swedbank)
Wallingatan 33
11124 Stockholm
ffkf.se