Tomelilla

Favorit Dela

Bang,Nybog,Byskillng,Adelg

Mycket välskött fastighetsbestånd med 37 lägenheter och 6 butikslokaler centralt beläget i Tomelilla.

 • Kategori:

  Bostad

 • Pris:

  35 000 000 kr

 • Storlek:

  2 933 m²

Mycket välskött fastighetsbestånd med 37 lägenheter och 6 butikslokaler centralt beläget i Tomelilla. FASTIGHETSBESKRIVNING Bjurfors Näringsliv har fått förtroendet att förmedla försäljningen av detta mycket välskötta fastighetsbestånd. Beståndet fördelar sig på 6 stycken fastigheter väl samlat i Tomelilla. Totalt är det 37 lägenheter om ca 2 357 kvm och 6 centralt belägna butikslokaler om ca 576 kvm. Totalt 2 933 kvm. FASTIGHETERNA Fastigheten Iduna 1 Bangatan 14 a-b ligger intill busstorget i centrum och byggdes ursprungligen 1929 i 2 ½ plan. Ombyggd och renoverad 2012 med bla tilläggsisolerad fasad, nya stammar, el och värmeledningar. Fastigheten innehåller 6st lägenheter fördelat på 4 stycken 3 rums lägenheter och 2 stycken 1 rums lägenheter med kök, totalt ca 467 kvm boyta. I bottenplan finns 4 st butikslokaler med en total yta på ca 413 kvm. En butikslokal är vakant. Fastigheten värms med fjärrvärme och är i mycket gott skick.   Fastigheten Iduna 2 Bangatan 12 ligger med mycket affärsläge och byggdes 1955 i 2 ½ plan. Fastigheten innehåller 5 st lägenheter som fördelar sig på 3 stycken 3 rums lägenheter och 2 stycken 2 rums lägenheter med kök. Totalt ca 353 kvm boyta.I bottenplan ligger 2 stycken butikslokaler om totalt ca 163 kvm.  Uppvärmning sker med fjärrvärme.   Fastigheten Eskil 8 Nybogatan 13 a-d och Byskillnadsgatan 5 a-d är lugnt beläget på en hörntomt i ett villakvarter. Fastigheten är bebyggd med 8 stycken radhus med egna trädgårdar, tvättstugor och förråd. Husen är byggda 1983 och alla har sin egen uppvärmning och kallhyror. Byskillnadsgatan 5 a-d. består av 4 st 3 rums lägenheter med kök, byggt i 1 ½ plan om ca 72 kvm. Badrum både uppe och nere. Nybogatan 13 a-d består av 4 radhus i 1-plan fördelade på 2 st 3 rums lägenheter med kök om ca 68 kvm samt 2 stycken 2 rums lägenheter med kök om ca 54 kvm. Alla i ett plan.   Fastigheten Svärdet 12 Adelgatan 15 är byggt 1938 i 2½-plan med källare och inrymmer 9 lägenheter fördelade på 2 st 3 rums lägenheter med kö, 1 st 2 rums lägenhet med kök och 6 st 1 rums lägenheter, 4 med köt och 2 med pentry. Total byta ca 417 kvm.  Uppvärmning sker med bergvärmepump. Avloppsstammarna är relinade och fasaden är tilläggsisolerat och putsad   Fastigheten Svärdet 18 Adelgatan 11-13 är byggt 1985 i 2-plan och innehåller 7 lägenheter om 2 rum och kök. Total boyta ca 431 kvm. Gemensam tvättstuga och lägenhetsförråd.  Uppvärmning sker via kulvertanslutning till Svärdet 12 och bergvärmepumpen.   Fastigheten Svärdet 9 Adelgatan 9 är byggt 1936 i två plan och inrymmer 2 stycken 2 rumslägenheter om ca 80 kvm samt 1 garage.  Fastigheten är tilläggsisolerad med ny puts 2019 och har nya fönster. Nymålade lägenheter Fastigheten värms med bergvärmepump.     INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.
 • Total yta

  2933 m2

Ytor Antal Area
Bostad 2 357
Other 576
Tomtarea 5 015

Ekonomi

Driftskostnad:

514 013 kr/år

Pris:

35 000 000 kr

Hyresintäkter:

2 754 000 kr/år


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mikael Ekman

Mikael Ekman

mikael.ekman@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 38 82

073- VISA NR 073-920 66 63

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
Tessins väg 2
21758 Malmö
bjurforsnaringsliv.se
Bang,Nybog,Byskillng,Adelg

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vår huvudverksamhet är förmedling av industri-, kontor- och hyresfastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. I en föränderlig bransch krävs det att vi följer utvecklingen av t.ex. lagändringar och skatteregler, både för oss själva likväl som för våra uppdragsgivare. För att erbjuda ett helhetskoncept vid en förmedling samarbetar vi med erfarna och kompetenta partners inom bland annat kapitalplacering, bolagspaketering och skattefrågor. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Fler annonser från denna annonsör