Visby innerstad, hamnen
| Visby

Favorit Dela

Korsgatan 6A

Unikt tillfälle att förvärva en fastighet i Visby innerstad.

 • Kategori:

  Övrigt

 • Pris:

  25 000 000 kr. Bud på 22 mkr finns.

 • Storlek:

  500 m²

Hotellfastighet i ett fantastiskt läge i Visby hamn. Hotellet har idag en operatör med ett hyresavtal till 2024. Hotell Stenugnen i Visby är ett familjärt och charmigt livsstilshotell, centralt beläget i inre hamnen i Visby. Almedalen och närmaste havsbad med sandstrand finns inom fem minuters promenad från Hotell Stenugnen. FASTIGHETSBESKRIVNING Förmedling avser en fastighet som ligger längst in i Visby hamn. Hotellet är uthyrd till operatör med hyresavtal som sträcker sig till 2024.   Fastigheten har ritningar på en ny övervåning som fått positiva signaler från Region Gotland. Byggnaden bärs idag av en stålkonstruktion som medför att ombyggnad är möjlig.     Hotell Stenugnen (Korsgatan 6A): Hotellet har 14 enkelrum och ett familjerum och drivs av tredje part som innehar hyresavtal. Hotellet har en mycket god beläggning.  BYGGNADER Korsgatan 6A Byggnad i två plan uppförd på 1980-talet. Vi entrén kommer man i till hotellets lobby och reception. I anslutning därtill finns hotellets frukostmatsal med del av ringmuren som fondvägg. De 15 rummen är sedan fördelade på de olika våningsplanen. Bygganden är i mycket gott skick och har inget behov av renovering. Ägaren har en tagit fram ritningar för att bygga en ny våning på byggnaden.    OMGIVNING/NATUR Visby hamn är en kommunägd allmän hamn i Visby med kajplatser för lastbåtar och för Gotlandsfärjorna samt en gästhamn för fritidsbåtar. Hamnområdet har en landyta på omkring 20 hektar. Visby hamn förvaltas av hamnavdelningen inom Region Gotlands tekniska förvaltning, utom gästhamnen, som är utarrenderad sedan 1966. Gästhamnen  i centrala Visby. Platser finns både i inre hamnen, i fiskehamnen samt på norra vågbrytaren. Gästhamnen har 250 platser och hamndjupet är 3-6 m. NÄRSERVICE INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Budgivning sker på fastigheternas värde. Affär görs antingen direkt på fastigheterna eller på nystartat bolag med fastigheterna som enda tillgång. Indikativa bud på fastigheten ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Partiell finansiering kan under vissa omständigheter erbjudas av säljaren.  Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten eller bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.  Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse Tillträde senast:Enligt överenskommelse TAXERINGSINFORMATION Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad (322) Byggnad, värde: 4 011 000 kr Mark, värde: 1 476 000 kr Summavärde: 5 487 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1988 Småhusenhet, bebyggd (220) Bör ändras till 320.  Byggnad, värde: 3 923 000 kr Mark, värde: 2 729 000 kr Summavärde: 6 652 000 kr Taxeringsår: 2018 Byggår: 1909 Värdeår: 1929
 • Total yta

  500 m2

Ytor Antal Area
Other 500

Ekonomi

Driftskostnad:

17 000 kr/år

Pris:

25 000 000 kr. Bud på 22 mkr finns.


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1909

Grund: Betongplatta och källare

Stomme: Betong och kalksten

Fasad: Puts

Utv.plåtarbeten: Lackerad plåt

Fönstertyp: 2-glas och 3-glas

Ventilation: Självdrag

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Fjärrvärme


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Joakim Winthergard

Joakim Winthergard

joakim.winthergard@bjurfors.se

070- VISA NR 070-667 89 84

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
Arenavägen 39, 16 tr
12177 Johanneshov
bjurforsnaringsliv.se
Korsgatan 6A

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör