<< Tillbaka till beskrivningen

Göteborgsvägen 18, Surte

Byggnaden

Byggnaden

Garage

Garage

Hall vid entrè

Kök

Tvättstuga

Hall utanför omklädesrum

WC

Kontorslandskap på entrèplan

Konferansrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

Kontorsrum

WC

Entrévåning

Övervåning