Baksida
Baksida med gård
Framsida med väg
Framsida
Från innergård
Byggnad 1A
Byggnad 1A
Framsida med infart
Numrerade byggnader
Karta
Industrihall Byggnad 1B
Industrihall Byggnad 2
Verkstadslokal Byggnad 2
Övre plan Byggnad 2
Industrihall med port Byggnad 1B
Personalkök Byggnad 1A

Södertälje - Pershagen/Järna | Järna

Favorit Dela

Brandalsund 2

Fastighet belägen längs Nyköpingsvägen / "Gamla Riksettan", ca 10 km söder om Södertälje. Stor tomt om 6 508 kvm, 6 byggnader om tot ca 1 677 kvm.

Beskrivning

Fastighet belägen längs Nyköpingsvägen / "Gamla Riksettan", ca 10 km söder om Södertälje. Stor tomt om 6 508 kvm, 6 byggnader om tot ca 1 677 kvm. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är belägen ca 10 km söder om Södertälje utmed gamla riksvägen "Riksettan" mot Järna.  Busshållplats finns intill fastigheten. Fastigheten ligger ca 5 km söder om Pershagen och ca 7 km från Järna.   BYGGNADSBESKRIVNING Byggnadsbeskrivningar: Byggnad  1: Denna byggnad består av 2 olika sammanbyggda byggnader. Byggnad 1A: Den äldsta delen av byggnaden är en gammal skola från sekelskiftet som består av en träkonstruktion och byggdes om och till i början av 70-talet. Byggnaden, som är en 1½-plans byggnad, har en byggyta på 310 kvm, och innehåller idag en verkstad/lager, ett större kontor, lunchrum med liten köksenhet, 2 st omklädningsrum med dusch, 2 st wc-rum och förråd i plan 1. Verkstaden och lagret är på ca 150 kvm och övriga ytor är på ca 140 kvm. På plan 2 finns ett kontor och ett wc-rum på ca 30 kvm och ett kallförråd på ca 50 kvm. Byggnadens invändiga takhöjd är ca 2,5 m i kontors- och personaldelen samt ca 4,5 m i verkstadslokalen.  Byggnad 1B: Under början av 1970-talet uppfördes en större enplans industribyggnad intill ovannämnda skolbyggnad. Industrilokalen, som har en byggyta på 420 kvm, innehåller en mindre och en större verkstadslokal. I golvet är det ingjutet fundament för tunga maskiner på olika ställen i lokalen. Byggnaden, som har en invändig takhöjd på ca 4,5 m, har en uthyrningsbar yta på ca 405 kvm. I byggnadens nordöstra hörn finns en mindre källardel som används som förråd och som maskinrum. För närvarande är byggnadens kompressor och hela fastighetens vattenförsörjningsanläggning inmonterad i rummet.  Byggnad 2: Industribyggnad till vänster om byggnad 1. Denna tvåplansbyggnad, som uppfördes 1975, har en byggyta på 250 kvm och innehåller på bottenplanet två st verkstads/lagerutrymmen samt en trappuppgång till plan 2, på tillsammans ca 240 kvm uthyrningsbar yta. På plan 2 finns det 4 st kontor, lunchrum/konferensrum med liten köksenhet, 2 st wc-rum (varav en med dusch) och förråd, på total 230 kvm uthyrningsbar yta. Byggnadens invändiga takhöjd är ca 2,5 m i kontors- och personaldelen, samt ca 4,3 m i verkstadslokalen. I de nedre lokalerna kan körning genom lokalerna göras via två större garageportar i gavlarna. I bjälklaget mellan plan 1 och 2 finns en öppning för varutransport. För att lyfta gods till plan 2 finns en travers. Byggnad 3: Förrådsbyggnad till höger om byggnad 1. Byggnadsår 1960-65. Byggnaden består av två st huskroppar med enklare oisolerade plåtförråd, med en sammanlagd byggyta på ca 55 kvm. Byggnad 4: Industribyggnad bakom byggnad 1. 1971 uppfördes denna enplansbyggnad med en byggyta på ca 168 kvm. Byggnaden innehåller två st verkstadslokaler och ett wc-rum. Byggnadens invändiga takhöjd är ca 4.0 m. I byggnadens västra gavel finns en större garageport. I byggnaden finns det tre st oljepannor, en acc.tank på 500 l från –89 med el-patroner samt en större oljetank i plåt. Både denna byggnad och byggnad 1 är anslutna till denna värmeanläggning. Utmed ena sidan inne i byggnaden har man byggt upp ett fast entresollplan för plåt- och järndetaljer. Byggnad 5: Skärmtak till vänster om byggnad 4.  Byggnadsår 1974-75. Enkel stomkonstruktion håller uppe taket. Väggarna är inte inklädda. Byggnadens golv är grusat. Byggnaden har en byggyta på ca 77 kvm. Byggnad 6:  Delvis öppet förråd på västra sidan om byggnad 1. Byggnadsår 1969-70. Byggnaden består av en stomme av järnbalkssystem i tak och väggar med åsar av trä och plåttak. 3 av 4 väggar är inklädda med grön plåt. Byggnaden har en byggyta på ca 100 kvm. En mindre del av byggnaden är helt täckt. KOMMUNIKATIONER Busshållplats precis vid fastighetsgränsen. NÄRSERVICE ÖVRIGT Taxeringsuppgifter: Industrienhet, metall- och maskinindustri (423) Byggnad, värde: 2 457 000 kr Mark, värde: 1 171 000 kr Summa värde: 3 628 000 kr Taxeringsår: 2019 Värdeår: 1971, 1972, 1975 Fastigheten kan överlåtas helt tomställd alternativt delvis uthyrd, enligt överenskommelse med Säljaren. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.  Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten, bud, tecknande av avtal samt tillträde sker efter överenskommelse.
  • Total yta

    1677 m2

Ytor Antal Area
Other 1 677
Tomtarea 6 508

Byggnader

Byggnad 1:

TV: Fiber kommer att dras till fas

Fasad: Plåt

Fönstertyp: 2-glas

Ventilation: Mekanisk m. värmeåtervinning/självdrag

Vatten/avlopp: Egen borrad brunn. 3-kammarbrunn med infiltration.

Uppvärmning: Pelletspanna/luftvärmepump/aerotemprar


Ekonomi

Driftskostnad:

174 000 kr/år

Pris/Överlåtelseavgift:

5 700 000 kr


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Patrik Ageman

Patrik Ageman

patrik.ageman@bjurfors.se

070- VISA NR 070-782 00 87

070- VISA NR 070-782 00 87

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Brandalsund 2

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör