Småland | Alsterbro

Favorit Dela

Alsterbro, Orrefors mfl

Bostadsbestånd i Småland innehållande 16 fastigheter med 88 lägenheter.

Beskrivning

Bostadsbestånd i Småland innehållande 16 fastigheter med 88 lägenheter BESKRIVNING Fastighetsbestånd omfattande 16 fastigheter med totalt 88 lägenheter. Beläget i orterna Orrefors, Alsterbro, Gullaskruv, Målerås, Fröseke och Hjältevad. Genuina och under sommaren mycket välbesökta orter där det finns badplatser, pizzerior, lokala affärer och dagis samt en bra service. Allt i en fantastisk natur. Fastigheterna säljes paketerat i Trygga Hem AB som verkat här och byggt upp ett bra renomé. Anställda fastighetsskötare som sköter underhåll och förvaltningen och är väl inarbetat. Bolaget har idag upparbetade kontakter med lokala hantverkare så som snickare, elektriker, VVS mm.  FASTIGHETERNA Fröseke Alstergatan 1 och 4, Fastigheten Älghult Uppvidinge 12:13 består av två huskroppar innehållande 10 lägenheter ca 620 kvm boarea och en tomtyta om ca 5 169 kvm. Byggt 1946 med trästomme och uppvärmning med luft/vattenvärmepump. Hyresinkomst 557 664 kr/år Driftskostnader 156 540 kr/år   Alsterbro Badhusgatan 1-15, Näshagsvägen 3-9 och Slöjdstigen 1-13. Fastigheterna Fröjdkulla 1:33 och 3:21 och Hinshult 5:3 består radhus i ett plan innehållande 19 lägenheter ca 1 039 kvm boarea och en tomtyta om ca 8 398 kvm. Byggt 1949, 1960 och 1967 med betongstomme och trä, uppvärmning är fjärrvärme och bergvärme samt pellets. Hyresintäkt 790 896 kr/år Driftskostnad 333 085 kr/år Hellmansväg 5-15 och 8-14. Fastigheterna Sandslätt 1:20 och 1:15 består av radhus i ett plan med källare innehållande 10 lägenheter med en boarea om ca 626 kvm och en tomtyta på ca 6 030 kvm, Byggt 1948 med trästomme. Uppvärmning är direkverkande el och betalas av hyresgästen själv. Hyresintäkt 288 288 kr/år, kallhyra Driftskostnad 70 287 kr/år   Gullaskruv Glasblåsarevägen 2-4. Fastigheten Gullaskruv Bruksområde 1:26 består av en flerfamiljsfastighet i 2 ½ plan innehållande 7 lägenheter med en boarea om ca 538 kvm. Byggt 1960 i stomme av trä uppvärmd med direktverkande el och luftvärmepump. Hyresintäkt 301 400 kr/år Driftskostnad 95 078 kr/år   Målerås  Lindvägen 21, fastigheten Målerås 1:8 består av ett två plans hus med 3 lägenheter om ca 250 kvm. Byggt 1960 med stomme av trä. Uppvärmning sker med bergvärmepump. Hyresintäkt 225 600 kr/år Driftskostnad 40 840 kr/år Orrefors Kantavägen 15, 17 A-B, 19 A-B, 21 A-B, 23 A-B, 35A-B, Silversparregatan 28 A-B, Fastigheterna Tikaskruv 3:18, 3:17, 3:19, 9:11 3:31, 3:32, 3:33. Parhus/radhus samt ett flerfamiljshus byggda ca 1929 innehållande 24 lägenheter med en boarea om ca 1 520 kvm och en tomtarea på ca 16 487 kvm. Byggnaderna är uppförda med stomme av trä, uppvärmning sker med fjärrvärme, bergvärme, pellets.  Hyresintäkt 1 540 800 kr/år Driftskostnad 368 319 kr/år   Hjältevad Stationsgatan 19-25 och Brotorpsvägen 8-10, Fastigheten Älghult Uppvidinge 17:1 består av radhus i 1 plan innehållande 15 lägenheter med en boarea om ca 850 kvm. Byggt 1966 med stomme av trä, uppvärmning sker med luft/vattenvärme pump.  Hyresintäkt 690 336 kr/år Driftskostnad 215 316kr/år  Driftskostnaderna avser taxebundna kostnader för fastigheterna.      OMGIVNING/NATUR Vackert beläget i Småland  KOMMUNIKATIONER Lokaltrafik buss, bra landsvägar NÄRSERVICE Lokala affärer, pizzerior, badplatser INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastigheternas skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheterna och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
  • Total yta

    5343 m2

Ytor Antal Area
Bostad 5 343
Tomtarea 49 532

Ekonomi

Driftskostnad:

1 248 440 kr/år

Pris:

22 700 000 kr

Hyresintäkter:

4 395 000 kr/år


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1929 - 60 talet

Vatten/avlopp: Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mikael Ekman

Mikael Ekman

mikael.ekman@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 38 82

073- VISA NR 073-920 66 63

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Alsterbro, Orrefors mfl

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vår huvudverksamhet är förmedling av industri-, kontor- och hyresfastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. I en föränderlig bransch krävs det att vi följer utvecklingen av t.ex. lagändringar och skatteregler, både för oss själva likväl som för våra uppdragsgivare. För att erbjuda ett helhetskoncept vid en förmedling samarbetar vi med erfarna och kompetenta partners inom bland annat kapitalplacering, bolagspaketering och skattefrågor. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Fler annonser från denna annonsör