Skriv ut

Skapa PDF

Lindövägen 2

sommen

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Storlek: 8 526 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8526m² taxerad yta fördelat på produktionsytor 4457m², kontor 256m², lager 3813m². En total markyta om ca 26000m² där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. Hela fastigheten blir tillgänglig för köparen. Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten. I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats. Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten. Indikativa bud skall vara Mäklarhuset Gomér & Andersson tillhanda senast 2019-08-02.

Byggnader

Byggnad 1

Byggnadstyp

Produktionslokal

Byggår

1977

Byggnad 2

Byggnadstyp

Produktionslokal

Byggår

1984

Byggnad 3

Byggnadstyp

Produktionslokal

Byggår

1969

Byggnad 4

Byggnadstyp

Produktionslokal

Byggår

1946

Byggnad 5

Byggnadstyp

Kontorsbyggnad

Byggår

1946

Byggnad 6

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1972

Byggnad 7

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1987

Byggnad 8

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1929

Produktion och lagerbyggnad

Byggnadstyp

Produktionslokal

Beskrivning

Industribyggnad med lager och produktionsytor uppförda i ett plan med gjuten platta, stommar av betong samt i en del trä och limträ, äldre del uppförd i två plan med källare, gjutet golv, stommar och övre bjälklag i trä. Fasad: Behandlad betong, plåt och trä. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har nyttjats för produktion och lager samt kontor och utställning. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal. Mekanisk till och frånluft samt självdrag. Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.

Kontor

Byggnadstyp

Kontorsbyggnad

Beskrivning

Kontorsbyggnad med kontor, konferens och lunchrum samt arkiv. Grund: krypgrund. Stomme och bjälklag: Trä. Tak: plåt. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har huvudsakligen använts för kontor och delvis arkiv. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal. Mekanisk till och frånluft. Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp. TV/internet Fiber finns indraget i kontorsbyggnad.

Ytor Antal Area
Industri 7 8 270
Kontor 1 256
Tomtarea 26 538

Ekonomi

Taxeringsvärde

6 062 000 kr

Dokument

Länkar

Lindövägen 2
Sökhjälp