Sommen

Favorit Dela

Lindövägen 2

Beskrivning

Fastigheten inrymmer lokaler för lager, produktion, och kontor med en total uthyrningsbar yta om 8526m² taxerad yta fördelat på produktionsytor 4457m², kontor 256m², lager 3813m². En total markyta om ca 26000m² där gårdsmarken till största del är hårdgjord och asfalterad. I dagsläget är ca 6500m² uthyrd med en årlig intäkt om 1 663 000kr Servitut för brygga i småbåtshamnen följer med fastigheten. I närområdet finns småbåtshamn med båtramp, camping och badplats. Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.
  • Total yta

    8526 m2

Ytor Antal Area
Industri 7 8 270
Kontor 1 256
Tomtarea 26 538

Ekonomi

Taxeringsvärde:

6 062 000 kr

Hyresintäkter:

1 663 000 kr/år


Teknisk information

Byggnad 1:

Byggnadstyp: Produktionslokal

Byggår: 1977

Byggnad 2:

Byggnadstyp: Produktionslokal

Byggår: 1984

Byggnad 3:

Byggnadstyp: Produktionslokal

Byggår: 1969

Byggnad 4:

Byggnadstyp: Produktionslokal

Byggår: 1946

Byggnad 5:

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad

Byggår: 1946

Byggnad 6:

Byggnadstyp: Lager

Byggår: 1972

Byggnad 7:

Byggnadstyp: Lager

Byggår: 1987

Byggnad 8:

Byggnadstyp: Lager

Byggår: 1929

Byggnad Produktion och lagerbyggnad:

Byggnadstyp: Produktionslokal

Beskrivning: Industribyggnad med lager och produktionsytor uppförda i ett plan med gjuten platta, stommar av betong samt i en del trä och limträ, äldre del uppförd i två plan med källare, gjutet golv, stommar och övre bjälklag i trä. Fasad: Behandlad betong, plåt och trä. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har nyttjats för produktion och lager samt kontor och utställning. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal. Mekanisk till och frånluft samt självdrag. Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.

Byggnad Kontor:

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad

Beskrivning: Kontorsbyggnad med kontor, konferens och lunchrum samt arkiv. Grund: krypgrund. Stomme och bjälklag: Trä. Tak: plåt. Fönster: kopplade 2-glas. Byggnaden har huvudsakligen använts för kontor och delvis arkiv. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning genom pelletsanläggning från 1987 och uppgraderad tidigt 2000-tal. Mekanisk till och frånluft. Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp. TV/internet Fiber finns indraget i kontorsbyggnad.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Johan Rystadius

Fastighetsmäklare

Johan Rystadius

johan.rystadius@maklarhuset.se

0708 VISA NR 0708223609

Marknadsförs av Mäklarhuset Gomér & Andersson
maklarhuset.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Lindövägen 2