Skriv ut

Skapa PDF

Galgbacksvägen 2B, Vallentuna

vallentuna

Fastighet med byggnad för handel, verkstad och kontor.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Övrigt
Pris: 15 000 000 kr
Storlek: 977 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastighet med byggnad för handel, verkstad och kontor centralt i Rosendals industriområde i Vallentuna. Stora asfalterade uppställningsytor. Inhägnat med högt Gunnebo-stängsel. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är belägen centralt i Rosendals industriområde i Vallentuna.  PLANLÖSNING OMGIVNING/NATUR KOMMUNIKATIONER NÄRSERVICE ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.  Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk genomgång av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: 2019-04-30 Tillträde senast: 2019-08-31.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

Nybyggd 2006

Grund

Betongplatta

Stomme

Stål

Fasad

Plåt

Utv.plåtarbeten

Lackerad plåt

Fönstertyp

3-glas

Ventilation

Frånluftsventilation

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Nyinstallerad bergvärme

Ytor Antal Area
Varmlager 977
Tomtarea 4 223

Ekonomi

Pris

15 000 000 kr

Hyresintäkt

816 000 kr/år

Länkar

Galgbacksvägen 2B
Sökhjälp