Skriv ut

Skapa PDF

Östra Ågatan 95, Centrum

uppsala

Centralt belägen lokalfastighet i Industristaden.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 15 000 000 kr. Fastigheten säljes i bolagsform
Storlek: 1 436 m²
Karta

Information

Beskrivning

Centralt belägen lokalfastighet i Industristaden. Byggnad om totalt 1 436 kvm rymmer kontor och utställningsytor. Detaljplanen medger byggnation av bostäder i det övre planet. Byggnaden består av en äldre del från 1903 belägen i norr och en nyare del från 1953 i syd. Senare har om- och tillbyggnader utförts från 1950-talet och framåt. Byggnaden har exteriört under 2015 genomgått fasadrenovering och delvis takrenovering.

Byggnader

Hyreshusenhet

Byggnadstyp

Hyreshuslokal

Byggår

1903

Renoveringsår

1953

Beskrivning

Grundläggning: Platta på mark Stomme: Murat tegel och pelare. Den äldre delen har stålpelare och den nya delen har betongpelare. Bjälklag: I den äldre delen är det förmodligen en kombination av ett ursprungligt träbjälklag och kompletterande stålbalkar. I den nya delen av byggnaden består bjälklaget av stålbalkar med ovanliggande betongelement. Fasad: Puts, både fasad och sockel. Målad 2015 Invändig stomme: Murat tegel och pelare. Den äldre delen har stålpelare och den nya delen betongpelare. Fönster: 2-isolerglas Yttertak: Taket har lagts med olika material. Bland annat täcks det med plåt i norr och syd för att uppfylla brandsäkerhetskraven Byggnaden uppfördes som verkstadsbyggnad. Senare har om- och tillbyggnader utförts från 1950-talet och framåt. Bottenplattan kan troligen belastas med ca 5,0 kN/m². I plan 2 gäller kontorslaster på ca 2,5 kN/m². Byggnaden består av en äldre del från 1903 belägen i norr och en nyare del från 1953 i syd. Byggnaden har exteriört under senare år genomgått fasadrenovering. Byggnaden har en total bruksarea om 1436 kvm varav 553 kvm är på övre plan. Detaljplanen medger bebyggelse med centrumverksamhet, skola och bostäder. Bottenvåningen skall användas till centrumverksamhet eller skoländamål. Befintlig byggnad är q1-klassad vilket innebär att den ej får rivas. Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning: Fjärrvärme med en nyinstallerade värmeväxlare. Ventilationsaggregat: FTX. Separata till- och frånluftsaggregat. Troligen installerade under 1960-talet. Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp. Varmvatten bereds idag i två stycken elektriska varmvattenberedare. Avloppsledningarna är delvis utbytta.

Ytor Antal Area
Industri 1 1 436
Tomtarea 1 150

Ekonomi

Pris

15 000 000 kr. Fastigheten säljes i bolagsform

Taxeringsvärde

6 379 000 kr

Driftkostnad

161 201 kr/år

Omgivning

Omgivning/natur

Fastigheten ligger i Industristaden närmast Fyrisån och dess vackra promenadstråk. Här finns bro över till Uppsalas vackra och grönskande stadspark och Studenternas som också är under ombyggnad med ny modern arena samt nya kontorslokaler och butiker. Det är endast 10 minuters promenad till Uppsalas citykärna med gågatan som erbjuder ett generöst utbud av diverse handel, lunchrestauranger och caféer.

Kommunikationer

Härifrån är det endast 5-10 minuters promenad till Resecentrum som är navet för Uppsalas buss- och tågkommunikationer.

Dokument

Östra Ågatan 95
Sökhjälp