Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet
Folkets husvägen 16, Ljungaverk, Ljungaverk - Industrifastighet

Ljungaverk | Ljungaverk

Favorit Dela

Folkets husvägen 16

F d Glulams limträfabrik i Ljungaverk, bestående av ca 4.000 kvm lokalyta (inkl. kalla utrymmen).

Beskrivning

F d Glulams limträfabrik i Ljungaverk, bestående av ca 4.000 kvm lokalyta (inkl. kalla utrymmen). Beläget på industriområdet i Ljungaverk med fastighetsarea om 23.991 kvm. Lokalerna inhyser för tillfället inventarier tillhörande den tidigare verksamheten som bedrivits på fastigheten, detta ska av säljaren bortforslas genom separat försäljning och fastigheten säljes därmed utan inventarier och utrustning. Byggnaden uppvärmns via vattenburet system kopplat till pelletspanna i externt utrymme med kulvert över till lokalerna. Fastigheten har senast använts för limträfabricering och har bra möjligheter att även inhysa annan typ av verksamhet. Ljungaverk är ett samhälle i Ljungans dalgång, i Ånge kommun, Medelpad som sedan 2015 tillsammans med Fränsta utgör tätorten Ljungaverk och Fränsta. Ljungaverk räknades under många år som en av de stora bruksorterna inom svensk kemisk industri då företaget KemaNobel hade en salpeterfabrik (Ljunga salpeter) på orten. Ibland anses Ljungaverk vara svensk kemiindustris vagga. Orten Ljungaverk föddes i början av 1900-talet då Stockholms Superfosfat Fabriks AB byggde ut Hångstaforsarna i Ljungan för elektricitetsproduktion. Avsikten var att anlägga elintensiv industri, och då ingen infrastruktur för långväga transport av elektrisk energi fanns i början av seklet byggde man industri och kraftproduktion tillsammans. Kraftverket invigdes den 24 september 1912, och tillverkning av karbid påbörjades. Under de närmaste påföljande åren invigdes produktion av kalkkväve, svavelsyra, ammoniumsulfat och ammoniumnitrat. Flera fabriker invigdes efterhand. Under 1990-talet svepte en nedläggningsvåg över Ljungaverk, då många av fabrikerna avvecklades. En del av industriverksamheten finns fortfarande kvar. Kommunikation Ljungaverk ligger längs med europaväg E14. Förbi orten passerar förutom E14:s tunga trafik även tågtrafik i form av både gods- och persontåg. Närservice I Ljungaverk finns livsmedelshandel och förskola. I Fränsta, 7 km österut, finns skola, affärer av olika slag, bensinmack m.m.
  • Total yta

    3997 m2

Ytor Antal Area
Kontor 1 123
Kallager 1 1 270
Industri 1 2 604
Tomtarea 23 991

Byggnader

Industribyggnad:

Byggnadstyp: Industri

Byggår: 1997

Beskrivning: Totalt 3 997 m², fördelat på: Industri/Verkstad: 2 604 m² Kallager: 1 270 m² Kontor: 123 m² Byggnadstyp Industri Byggår: 1997 Fasad: Plåt Stomme: Limträbalk, stål Grundläggning: Betong Grundmur: Betong Bjälklag: Betong Fönster: 2-glasfönster Tak: Plåt Uppvärmning: Pellets, fastigheten har kallställts (vattenburna systemet glykolfyllts). Ventilation: mekanisk till- och frånuft Vatten/avlopp Kommunalt: Kommunalt.

Grund: Betong

Stomme: Limträbalk, stål

Bjälklag: Betong

Fasad: Plåt

Tak: Plåt

Fönstertyp: 2-glasfönster

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt.

Uppvärmning: Pellets

Driftkostnad:

Byggår: 0

Beskrivning: Elförbrukning 28.416 kr per år. Fastigheten har kallställts men har i normala fall uppvärmning med pellets. Avgift för vatten och avlopp kommer säkerställas innan visning. Avgift för försäkring ombedes spekulanterna kontrollera på egen hand via sitt försäkringbolag.

Taxeringsvärde:

Byggår: 0

Beskrivning: Totalt 3 836 000 kr fördelat på industrimark 200 000 kr, kontor 153 000 kr, lager 834 000 kr, lokaler 2 649 000 kr.

Inteckningar/pantbrev:

Byggår: 0

Beskrivning: Det finns 2 st inteckningar om totalt 8 300 000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Tillträde:

Byggår: 0

Beskrivning: Säljaren ska bortforsla utrustning tillhörande f d limträfabriceringen, köparen kan tillträde först när detta är gjort. Tillträde sker därmed genom en överenskommelse mellan parterna.


Utförande

Antal rum:

3


Omgivning

Parkeringsmöjligheter/garage:

Industritomt med stora ytor för lager, maskiner och fordon. På det egna området finns gott om parkeringsytor.

Närservice:

I Ljungaverk finns livsmedelshandel och förskola. I Fränsta, 7 km österut, finns skola, affärer av olika slag, bensinmack m.m.

Kommunikationer:

Ljungaverk ligger längs med europaväg E14. Förbi orten passerar förutom E14:s tunga trafik även tågtrafik i form av både gods- och persontåg.

Vägbeskrivning:

Från E14 följ Folkets Husvägen in mot Ljungaverk, efter bron ligger fastigheten väl synlig på vänster sida. Adress: Folkets Husvägen 16 840 10 Ljungaverk.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Karin Hildingsson

Mäklare & skogsmästare

Karin Hildingsson

karin@carlssonring.se

060- VISA NR 060-10 20 30

073- VISA NR 073-702 66 33

Marknadsförs av Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
carlssonring.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Folkets husvägen 16