Skriv ut

Skapa PDF

Folkets husvägen 16, Ljungaverk

ljungaverk

F d Glulams limträfabrik i Ljungaverk, bestående av ca 4.000 kvm lokalyta (inkl. kalla utrymmen).

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad
Pris: 3 600 000 kr. Utgångspris
Storlek: 3 997 m²
Karta

Information

Beskrivning

F d Glulams limträfabrik i Ljungaverk, bestående av ca 4.000 kvm lokalyta (inkl. kalla utrymmen). Beläget på industriområdet i Ljungaverk med fastighetsarea om 23.991 kvm. Lokalerna inhyser för tillfället inventarier tillhörande den tidigare verksamheten som bedrivits på fastigheten, detta ska av säljaren bortforslas genom separat försäljning och fastigheten säljes därmed utan inventarier och utrustning. Byggnaden uppvärmns via vattenburet system kopplat till pelletspanna i externt utrymme med kulvert över till lokalerna. Fastigheten har senast använts för limträfabricering och har bra möjligheter att även inhysa annan typ av verksamhet. Ljungaverk är ett samhälle i Ljungans dalgång, i Ånge kommun, Medelpad som sedan 2015 tillsammans med Fränsta utgör tätorten Ljungaverk och Fränsta. Ljungaverk räknades under många år som en av de stora bruksorterna inom svensk kemisk industri då företaget KemaNobel hade en salpeterfabrik (Ljunga salpeter) på orten. Ibland anses Ljungaverk vara svensk kemiindustris vagga. Orten Ljungaverk föddes i början av 1900-talet då Stockholms Superfosfat Fabriks AB byggde ut Hångstaforsarna i Ljungan för elektricitetsproduktion. Avsikten var att anlägga elintensiv industri, och då ingen infrastruktur för långväga transport av elektrisk energi fanns i början av seklet byggde man industri och kraftproduktion tillsammans. Kraftverket invigdes den 24 september 1912, och tillverkning av karbid påbörjades. Under de närmaste påföljande åren invigdes produktion av kalkkväve, svavelsyra, ammoniumsulfat och ammoniumnitrat. Flera fabriker invigdes efterhand. Under 1990-talet svepte en nedläggningsvåg över Ljungaverk, då många av fabrikerna avvecklades. En del av industriverksamheten finns fortfarande kvar. Kommunikation Ljungaverk ligger längs med europaväg E14. Förbi orten passerar förutom E14:s tunga trafik även tågtrafik i form av både gods- och persontåg. Närservice I Ljungaverk finns livsmedelshandel och förskola. I Fränsta, 7 km österut, finns skola, affärer av olika slag, bensinmack m.m.

Utförande

Byggnader

Industribyggnad

Byggnadstyp

Industri

Byggår

1997

Beskrivning

Totalt 3 997 m², fördelat på: Industri/Verkstad: 2 604 m² Kallager: 1 270 m² Kontor: 123 m² Byggnadstyp Industri Byggår: 1997 Fasad: Plåt Stomme: Limträbalk, stål Grundläggning: Betong Grundmur: Betong Bjälklag: Betong Fönster: 2-glasfönster Tak: Plåt Uppvärmning: Pellets, fastigheten har kallställts (vattenburna systemet glykolfyllts). Ventilation: mekanisk till- och frånuft Vatten/avlopp Kommunalt: Kommunalt.

Grund

Betong

Stomme

Limträbalk, stål

Bjälklag

Betong

Fasad

Plåt

Tak

Plåt

Fönstertyp

2-glasfönster

Ventilation

Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp

Kommunalt.

Uppvärmning

Pellets

Driftkostnad

Byggår

0

Beskrivning

Elförbrukning 28.416 kr per år. Fastigheten har kallställts men har i normala fall uppvärmning med pellets. Avgift för vatten och avlopp kommer säkerställas innan visning. Avgift för försäkring ombedes spekulanterna kontrollera på egen hand via sitt försäkringbolag.

Taxeringsvärde

Byggår

0

Beskrivning

Totalt 3 836 000 kr fördelat på industrimark 200 000 kr, kontor 153 000 kr, lager 834 000 kr, lokaler 2 649 000 kr.

Inteckningar/pantbrev

Byggår

0

Beskrivning

Det finns 2 st inteckningar om totalt 8 300 000 kr. Dessa övertas obelånade av köparen.

Tillträde

Byggår

0

Beskrivning

Säljaren ska bortforsla utrustning tillhörande f d limträfabriceringen, köparen kan tillträde först när detta är gjort. Tillträde sker därmed genom en överenskommelse mellan parterna.

Ytor Antal Area
Kontor 1 123
Kallager 1 1 270
Industri 1 2 604
Tomtarea 23 991

Ekonomi

Pris

3 600 000 kr. Utgångspris

Omgivning

Parkeringsmöjligheter/garage

Industritomt med stora ytor för lager, maskiner och fordon. På det egna området finns gott om parkeringsytor.

Närservice

I Ljungaverk finns livsmedelshandel och förskola. I Fränsta, 7 km österut, finns skola, affärer av olika slag, bensinmack m.m.

Kommunikationer

Ljungaverk ligger längs med europaväg E14. Förbi orten passerar förutom E14:s tunga trafik även tågtrafik i form av både gods- och persontåg.

Vägbeskrivning

Från E14 följ Folkets Husvägen in mot Ljungaverk, efter bron ligger fastigheten väl synlig på vänster sida. Adress: Folkets Husvägen 16 840 10 Ljungaverk.

Dokument

Folkets husvägen 16
Sökhjälp