Skriv ut

Skapa PDF

Lönsam verksamhet inom bygg- och måleritjänster.

Fakta

Bransch: Byggverksamhet
Omsättning: 40 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget erbjuder bygg- och måleritjänster till främst företag med bas i Norrbotten. Bolaget har lång erfarenhet och stort kontaktnät inom de flesta branscher i sitt geografiska område. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom Bolagets affärsområden.

Utförande

Bransch

Byggverksamhet

Verksamhet

Bolaget erbjuder bland annat nybyggnationer, ombyggnationer, renoveringar, ROT-arbeten, golvläggning, fönster och dörrbyten, fasadbyten och fasadmålning, målning och tapetsering med mera. Utvecklingsmöjligheter finns inom främst förstärkning av kompetens för att hantera större byggprojekt inom industrin där en kombination av stål och trä ofta används. Vidare finns möjligheter att fortsatt stärka Bolagets position inom ROT-projekt. Även inom måleridelen finns stor tillväxtpotential. Bolagets samarbetar med flera stora aktörer i det geografiska området och kundstocken består till ca 97 % är företag/organisationer och 3% består av privatpersoner. Bolaget har i dagsläget har 20 anställda medarbetare men rekrytering sker löpande allteftersom behov uppstår. Bolagets geografiska marknad och närområde är under omstrukturering och det sker stora investeringar i området. I och med omstruktureringen och de stora investeringarna som utförs så uppkommer en hel del byggprojekt från Bolagets befintliga kunder. Detta innebär att marknaden för de tjänster som Bolaget erbjuder kommer att ha en hög efterfrågan kommande år.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

40 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har en lokal förankring i sitt geografiska område och ett stort kontaktnät Bolaget har stor erfarenhet från andra branscher och projektledning vilket har gett fördelar gentemot den mycket traditionella byggbranschen. Bolaget har en skalbar leveransorganisation och en bra arbetsledning.

Sökhjälp