<< Tillbaka till beskrivningen

Sikavägen 14 och 15, Norrtälje

Sikavägen 15 (Ädelgasen 3) invändigt

Sikavägen 15 (Ädelgasen 3)

Fastighetskarta Ädelgasen 3 och Syrgasen 1

Sikavägen 15 (Ädelgasen 3) invändigt entresol

Sikavägen 15 (Ädelgasen 3) invändigt badrum

Sikavägen 15 (Ädelgasen 3) invändigt

Sikavägen 14 (Syrgasen 1)

Sikavägen 14 (Syrgasen 1)

Sikavägen 14 (Syrgasen 1) invändigt

Sikavägen 14 (Syrgasen 1) invändigt

Sikavägen 14 (Syrgasen 1) entresol

Sikavägen 14 (Syrgasen 1)