Skriv ut

Skapa PDF

Svarvaregatan 18, Larsfrid

halmstad

Fin fastighet på mycket bra läge i centrala halmstad. Fastigheten är uppdelad i en större lagerdel, samt mindre kontor med omklädningsrum och pentry.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 3 750 000 kr eller bud
Storlek: 1 559 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg och ca 2 km från väg E6. Frågor kring fastigheten, transaktionen eller ägaren, besvaras av kontaktpersoner hos Spot On. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse med Spot On. Fastigheten försäljes med lagfart. Ev. kan försäljning ske genom bolagsaffär. Fastigheten är tomställd från och med maj 2019. Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark, har en stomme av stål med plåtbeklädd fasad. Taket har ytskikt av papp och fönster består mestadels av 2-glas isolerglas alt. 3-glas isolerglas. Uppvärmningen i kontor och del av personalutrymmen sker med vattenradiatorer alt el-radiatorer, i lager/verkstad sker uppvärmningen med hjälp av vattenburen aerotemper. Fastigheten är inkopplad på fjärrvärmenätet. I kontor finns mekanisk frånluft. Informationen i denna beskrivning är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av bolaget och/eller fastigheten. Trots att Ägaren och Spot On Consulting AB utgår från att dessa uppgifter i sin helhet är korrekta, friskriver sig ägaren, mäklare och Spot On Consulting AB härigenom från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information muntlig eller skriftlig som tillhandahållits en eventuell intressent för fastigheten. Den i promemorian givna informationen kan alltså ej garanteras och bör härför kontrolleras/verifieras i samråd före bindande överlåtelseavtal ingås. Inför ett eventuellt förvärv anmodas intressenter anlita ekonomisk, juridisk och teknisk sakkunskap.

Utförande

Planlösning

Se ritning (viss avvikelse förekommer).

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1970

Renoveringsår

1993 + tillbyggnad 2017

Grund

Betongplatta

Stomme

Stål

Fasad

Plåt

Tak

Papp

Fönstertyp

2-glas samt 3-glas isoler

Ventilation

Mekanisk frånluft

Vatten/avlopp

Kommunalt

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Kontor 1 160
Varmlager 1 268
Asfalterad inhägnad 1 1 131
Tomtarea 1 559

Ekonomi

Pris

3 750 000 kr eller bud

Taxeringsvärde

1 074 000 kr

Omgivning

Omgivning/natur

Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Högskolan ligger i nära anslutning. Läget bedöms som mycket gott i området. På sikt kan detaljplanen ändras för att tillåta bostäder i området.

Parkeringsmöjligheter/garage

I anslutning, inhägnad gård

Närservice

Lunchrestauranger och handel.

Svarvaregatan 18
Sökhjälp