Skriv ut

Skapa PDF

Gjuteriverksamhet & Mekanisk verkstad till salu.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget bedriver gjuteriverksamhet med efterbearbetning i grå- och segjärn. Produktutbudet består dels av fabrikationer till kunder inom industrisektorn samt av utsmyckningsgods. Företaget bedriver även plåt- och svetsverkstad med tillverkning av framförallt rostfria konstruktioner. Verksamheten är belägen i Västra Götaland och bedrivs i egenägd ändamålsenlig fastighet.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Verksamhet

Bolaget har ett mycket gott renommé och en stabil kundbas. Bolagets nuvarande marknad är dels svensk verkstadsindustri, offentlig sektor samt den norska VA-industrin. Utsmyckningsgods saluförs huvudsakligen till offentlig sektor, gods och gårdar. Omsättningsintervall 20-25 MSEK Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Dokument

Länkar

Sökhjälp