Skriv ut

Skapa PDF

Södra Kyrkogatan 1, Kvidinge centrum

kvidinge

Mindre bostadsfastighet med 3 lägenheter, 2 butiker och 1-2 lokaler 3 garageplatser.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad, Butik, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 3 300 000 kr. Eller högstbjudande
Storlek: 391 m²
Karta

Information

Beskrivning

Mindre bostadsfastighet med 3 lägenheter, 2 butiker och 1-2 lokaler 3 garageplatser RENOVERINGAR 2001 Ny pelletsanläggning installerad 2003 1 garage renoverat, samt mindre kontor inrett, vattenburen värme installerad 2005 Renoverad lägenhet 4 rok nytt kök, ny vvs installation 2006 Hela huset tilläggsisolerat och putsat. Vinden isolerad 2007 Renoverad balkong 2008 Nya isolerfönster och dörrar till butikerna 2012 Ombyggnad av butik till frisersalong inkl handikappanpassad toalett. 2013 Helrenovering av garagelokal till verkastadslokal, isolering, indragning avvattenburen värme, ny garageport, ny eldragning och belysning 2014 Renovering av 2 rok, nytt badrum, tapetsering och målning. Ny elinstallation, nytt gorl. 2015 Målat 1 rok. Nytt innertak entré målat väggar entré Målat samtliga fönster. Målat väggar tak, slipat golv 4 rok KOMMUNIKATIONER Pågatåg mot Helsingborg och Kristianstad INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktnings av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.   HYRESINTÄKTER Hyresintäkter. Lägenheter 160 000 kronor Butiker 113 000 kronor Lokaler 72 000 kronor Summa 345 000 kronor I hyran ingår värme, el, va och renhållning. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1930

Fönstertyp

3-glas

Uppvärmning

Pelletspanna

Ytor Antal Area
Bostad 166
Butik 125
Varmlager 100
Tomtarea 774

Ekonomi

Pris

3 300 000 kr. Eller högstbjudande

Hyresintäkt

345 000 kr/år

Driftkostnad

92 000 kr/år

Länkar

Södra Kyrkogatan 1
Sökhjälp