Skriv ut

Skapa PDF

Västra Storgatan 11, Kvidinge centrum

kvidinge

Mindre bostadsfastighet med 3 lägenheter. 3 garageplatser och 5 P-platser.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Pris: 1 950 000 kr. Eller högstbjudande
Storlek: 146 m²
Karta

Information

Beskrivning

Mindre bostadsfastighet med 3 lägenheter. 3 garageplatser och 5 P-platser RENOVERINGAR 2001 Ny Pelletspanna 2005 Hela huset tilläggsisolerat och putsat 2009 Nytt papptak 201 Helrenovering av garagelänga, nytt tak, nya portar, inrett förråd, el indragen, vattenförberett, ny tujahäck planterad KOMMUNIKATIONER Pågatåg mot Helsingborg och kristianstad INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten  överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning  av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.   BYGGNADSBESKRIVNING Hyreshusenhet, bostäder (320) Byggnad, värde: 459 000 kr Mark, värde: 84 000 kr Summavärde: 543 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1939 HYRESINTÄKTER Lägenheter: 173 000 kronor Garage: 19 000 kronor Totalt: 192 000 kronor I hyran ingår värme, el, va och rehållning Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1939

Fönstertyp

3-glas

Uppvärmning

Pelletspanna

Ytor Antal Area
Bostad 146
Tomtarea 1 000

Ekonomi

Pris

1 950 000 kr. Eller högstbjudande

Hyresintäkt

192 000 kr/år

Driftkostnad

60 000 kr/år

Länkar

Västra Storgatan 11
Sökhjälp