Tillverkande företag

Favorit Dela

Smideskonstruktioner inom bygg och produktion.

Beskrivning

Företaget etablerades 2012 och den huvudsakliga verksamheten bestod initialt av byggnadssmide. Idag utför man även större smideskonstruktioner inom bygg och produktion. Från januari 2016 fick företaget ytterligare 1 ägare och under 2016 fick ägarna erbjudandet att köpa en intilliggande fastighet och man påbörjade 2017 byggnation av helt verksamhetsanpassade lokaler. Under december 2018 flyttade man in i de nya lokalerna. Verksamheten har växt starkt under de senaste två verksamhetsåren. En orsak till att man inte vuxit ytterligare 2018 beror på att ägarna allokerat resurser för den egna byggnationen av ny fabrikslokal. Verksamheten består för närvarande av allt från legoarbeten till byggnadssmide och svetsjobb, service och underhåll samt nytillverkning. Bolaget tillverkar även stålkonstruktioner för nybyggnation och man är certifierade enligt ISO 1090 resp ISO 3834. Kundkretsen består idag av en kundbas på ca.100 kunder inom industrin, kommun samt privata sektorn. Företaget affärsidé är korta ledtider, hög kvalitet, rätt prisbild samt en hög servicegrad gentemot sina kunder. Fastigheten består av en ca. 4 000 kvm tomtyta, varav byggnaden består av kontor (120 kvm), uppvärmd produktionslokal och lager (1100 kvm). Företaget/fastigheten ligger strategiskt placerat i nordvästra Skåne nära E6. Fastigheten kan förvärvas men också hyras av nuvarande ägare. Köpare ombedes lägga bud på verksamheten(inkråm). Fastigheten kan hyras eller förvärvas enligt separat överenskommelse.

Utförande

Bransch:

Tillverkande företag

Startår:

2012

Antal anställda:

10

Utrustning som medföljer:

Lager och Inventarier

Resultat:

Vinst


Varför är detta en bra investering?

Tilläggsförvärv för företag som vill växa.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Rutger Ulterman

Auk. Företagsmäklare

Rutger Ulterman

rutger.ulterman@lania.se

0423 VISA NR 0423009320

0768 VISA NR 0768583007

Patrik Forsén

Mäklare

Patrik Forsén

patrik.forsen@lania.se

0706 VISA NR 0706-149030

0706 VISA NR 0706-149030

Marknadsförs av Länia Företagsförmedling
lania.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.