Skriv ut

Skapa PDF

Möbelbutik i egen Fastighet.

Fakta

Bransch: Butik
Omsättning: 7 000 000 kr
Antal anställda: 2
Län: Skåne

Information

Beskrivning

Verksamheten startade 2002.Fastigheten ligger mycket naturskönt invid E6 i Nordvästra Skåne. Butiken är inrymd i en lantbruksfastighet, som genomgått mycket omfattande renovering och tillbyggnad under 2000-talet. Fastigheten har en totalyta om 19 000 m2 och butiken en yta om ca. 2 000 m2. Ägarna har beslutat att sälja sitt företag omfattande fastighet och butik. En fördubbling av omsättningen är fullt möjlig inom ramarna för nuvarande verksamhet. Till detta kommer möjligheten till utbyggnad tack vare fastighetens storlek och disposition. Fastigheten är detaljplaneklassad för handel, hantverk, kontor och småindustri. Företaget har en upparbetad och trogen kundkrets för sin butik. Mycket bra utvecklingsmöjligheter genom utökade öppettider, året runt sortiment och då man är belägen i en mycket expansiv del av kommunen.

Utförande

Bransch

Butik

Startår

2002

Antal anställda

2

Utrustning som medföljer

Lager och Inventarier

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

7 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Mycket goda möjligheter att expandera verksamheten

Sökhjälp