Exteriör framsida

Exteriör framsida

Interiör plan 1

Interiör plan 1

Interiör plan 2

Interiör plan 2

Karta

Karta

Situationsplan

Situationsplan

Områdesbild

Områdesbild

Områdesbild

Områdesbild

Möjlighet finns att slå ihop flera lokaler om större utrymme behövs.

Möjlighet finns att slå ihop flera lokaler om större utrymme behövs.

Det övre planet har tillgång till en entré samt hiss via en 1,5 m bred korridor.

Det övre planet har tillgång till en entré samt hiss via en 1,5 m bred korridor.

Manuell vikport alternativt glasfront om 4 x 4,5 m. separat gångdörr.

Manuell vikport alternativt glasfront om 4 x 4,5 m. separat gångdörr.

Referensbild från tidigare projekt

Referensbild från tidigare projekt

Referensbild från tidigare projekt

Referensbild från tidigare projekt

Sökhjälp