Skriv ut

Skapa PDF

Ronnebygatan 39, Centrum

karlshamn

Fakta

Typ av fastighet till salu: Övrigt
Storlek: 710 m²
Karta

Information

Beskrivning

Möjlighet att förvärva affärslokal med byggbar tomt i centrala Karlshamn! F.n rymmer fastigheterna lokal/detaljhandel (Lekia) med goda parkeringsmöjligheter. Lokalen rymde tidigare Sven Jeppsson, bilhandel. Huvudbyggnad om 710 m². Byggnad uppförd 1946. Fastigheterna är samtaxerade. Halmstad 5 ( 523 m²) samt Halmstad 6 (600 m²). Endast enskilda visningar.

Byggnader

Byggnad 1

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1946

Beskrivning

Möjlighet att förvärva 2 centrala fastigheter i Karlshamn stad med byggbar tomt. F.n rymmer fastigheterna lokal/detaljhandel (Lekia) med goda parkeringsmöjligheter. Lokalen rymde tidigare Sven Jeppsson, bilhandel. Huvudbyggnad om 710 m². Byggnad uppförd 1946. Fastigheterna är samtaxerade. Halmstad 5 ( 523 m²) samt Halmstad 6 (600 m²). Karlshamn kommun beskriver Kvarteret Halmstad 5 och 6 enligt följande: Överbyggnad av gård från 1944 med provisorisk fasad. Indragen byggnad ej anpassad till gatulinjen. Möjligheter till utveckling: Inom kv Halmstad finns idag en utvecklingsmöjlighet inom Halmstad 5 och 6. Här föreslås en nybyggnation i anslutande byggnaders fasadliv i en skala av två våningar och en inredbar vind. Nybyggnationen skulle förstärka planstrukturen och skapa ett helare gaturum. Gällande planer: Stadsplan A67, fastställd 1944, gäller för stora delar av kvarteret. Möjliggör bostäder och lokaler för hantverk och handel. Syftet var även att sanera gårdsmiljön och planen medger två byggrätter för bostadsändamål som inte förverkligats. Gårdsmiljön närmast Ronnebygatan får byggas över föra att möjliggöra utbyggnad för affärsändamål. Planen reglerar våningsantalet till högst 2 och 3 våningar och byggnadshöjden till högst 7,6 och 10,8 meter. Högsta taklutning är 30 grader. Trähus får ej uppföras. Planen är till liten del förverkligad. Följande dokument erhålles som underlag/information/bilaga vid förmedlingen: - Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet- ditt ansvar - Miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Halmstad 5&6, Karlshamns kommun (SPIMFAB projektnummer 16-2410 , 2012-11-15) - Kv. Halmstad (Beskrivning av kvarteret) - Prel fastighetskarta - Protokoll, Byggnadsnämnden 2018-10-31. § 180 Halmstad 5 och Halmstad 6 Planläggning - planbesked 2018/2964 - Tjänsteskrivelse 2018-10-19. Dnr: 2018/2964 - Information, Miljöförbundet Blekinge Väst - Översiktskarta (V/A-enheten) För visning , vänligen kontakta Martin Roskvist 0708-198895!

Ytor Antal Area
Butik 1 710
Tomtarea 1 123

Ekonomi

Taxeringsvärde

765 000 kr

Dokument

Länkar

Ronnebygatan 39
Sökhjälp