Skriv ut

Skapa PDF

Hagastigen 7, Centralt Öster

landskrona

Högavkastande fastighet i gott yttre skick, genomgripande renoverad 2012, el, VA, fjärrvärme och fönster. Fullt uthyrd till Migrationsverket.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Pris: 3 400 000 kr
Storlek: 195 m²
Karta

Information

Beskrivning

Högavkastande fastighet i gott yttre skick, genomgripande renoverad 2012, el, VA, fjärrvärme och fönster. Fullt uthyrd till Migrationsverket. FASTIGHETSBESKRIVNING Fint litet gathus med tre lägeheter fullt uthyrt till Migrationsverket med goda hyresintäkter. Stora renoveringar utförda 2012, ny el och elcentraler, VA-stammar, fjärrvärmeväxlare och fönster. Fastigheten består av tre lägenheter, 2 st 3 rok på 80 kvm med helkaklade badrum, inredd vind om ca 35 kvm. Källare om 80 kvm med tvättstuga och pannrum. Lägenheten på våning 1 totalrenoverades 2018 med nytt kök, badrum och nya golv. KOMMUNIKATIONER Ett kvarter från fastigheten finns busshållsplats med endast fyra hållplatser till Landskrona tågstation. Med bil nås E6, Landskrona Södra på ca fem minuter. NÄRSERVICE På grund av fastigehetens centra läge med gångavstånd till centrumkärnan, är det nära till såväl livsmedel som allehanda service. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. TAXERINGSVÄRDE Småhusenhet, bebyggd (220) Byggnad, värde: 1 584 000 kr Mark, värde: 377 000 kr Summavärde: 1 961 000 kr Taxeringsår: 2018 Byggår: 1949 Värdeår: 1949.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1949

Grund

Källare

Stomme

Tegel

Fasad

Tegel

Fönstertyp

2-glas isoler

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Bostad 195
Tomtarea 192

Ekonomi

Pris

3 400 000 kr

Hyresintäkt

353 000 kr/år

Driftkostnad

105 929 kr/år

Dokument

Länkar

Hagastigen 7
Sökhjälp