Skriv ut

Skapa PDF

Silvåsgatan 4, Visby, Söderort

visby

Fastighet i södra Visby med klart bygglov för uppförande av flerfamiljshus om sex lägenheter.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Pris: 4 500 000 kr. Tillgångsvärde på 4 mkr accepteras vid förvärv av båda bolagets fastigheter.
Storlek: 119 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastighet i södra Visby med klart bygglov för uppförande av flerfamiljshus om sex lägenheter. Total 334 kvm boarea kan byggas på fastigheten. Befintlig byggnad uthyrt sommaren 2019 för 100 000 kr. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastighet i ett mycket trevligt villakvarter i Södra delarna av Visby. Fastighet är idag bebyggd med villa som måste rivas för att ge plats åt ny bebyggelse.  Bygglovet ger två 3 RoK, två 2 RoK samt två 1 RoK. Total boarea är 344 kvm.  OMGIVNING/NATUR I området kring Silvåsgatan 4 bor många i flerbostadshus och villor som för det mesta är byggda på 40- och 50-talet. De flesta flerfamiljshusen är bostadsrätter (48%). Femtiotalshusen går att känna igen på enkelheten i arkitekturen där inspiration hämtats från 30-talets funkisstil.  KOMMUNIKATIONER NÄRSERVICE ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer genomförs antingen som en bolagsaffär, i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes, eller som fastighetsaffär. Bolaget äger fastighet på Skjutbanevägen 1A i Fårösund, denna fastighet skall helst ingå i affären. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.  10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.Visning fram till: Indikativt bud senast: Loi samt due dilligence start senast: Överlåtelseavtal tecknas senast: Tillträde senast: BYGGNADSBESKRIVNING Småhusenhet, bebyggd (220) Byggnad, värde: 1 302 000 kr Mark, värde: 850 000 kr Summavärde: 2 152 000 kr Taxeringsår: 2018 Byggår: 1954 Värdeår: 1954.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

Befintlig byggnad från 1954

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

Ytor Antal Area
Bostad 119
Tomtarea 1 053

Ekonomi

Pris

4 500 000 kr. Tillgångsvärde på 4 mkr accepteras vid förvärv av båda bolagets fastigheter.

Hyresintäkt

100 000 kr/år

Länkar

Silvåsgatan 4
Sökhjälp