Skriv ut

Skapa PDF

Korsgatan 6A & 6B, Visby innerstad, hamnen

visby

Unikt tillfälle i Visby innerstad. Ett flerbostadshus med ursprungligen tre lägenheter som idag används som Bed & Breakfast.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad, Övrigt
Pris: 47 000 000 kr. Avser båda fastigheterna vid bolagsöverlåtelse
Storlek: 830 m²
Karta

Information

Beskrivning

Två fastigheter i ett fantastiskt läge i Visby hamn. En hotellfastighet och ett flerbostadshus med tre lägenheter som idag används som Bed & Breakfast. Hotell Stenugnen i Visby är ett familjärt och charmigt livsstilshotell, centralt beläget i inre hamnen i Visby. Almedalen och närmaste havsbad med sandstrand finns inom fem minuters promenad från Hotell Stenugnen. FASTIGHETSBESKRIVNING Förmedling avser två fastigheter som ligger intill varandra längst in i Visby hamn. I den ena fastigheten bedrivs hotellverksamhet och i den andra Bed & Breakfast. Hotellfastigheten är uthyrd till tredje man medan Bed & Breakfast drivs av säljaren och överlåts i samband med förmedlingen.  Hotellfastigheten på Korsgatan 6A säljs separat om köparen så önskar. Denna fastighet har ritningar på en ny övervåning som fått positiva signaler från Region Gotland. Byggnaden bärs idag av en stålkonstruktion som medför att ombyggnad är möjlig.   Bed & Breakfast fastigheten (Korsgatan 6B): Denna fastighet utgör ursprungligen flerbostadshus med tre lägenheter om c:a 100 kvm vardera. Lägenheterna har högt i tak och ger ett påkostat intryck. På fastigheten finns en pool.  Hotell Stenugnen (Korsgatan 6A): Hotellet har 14 enkelrum och ett familjerum och drivs av tredje part som innehar hyresavtal. Hotellet har en mycket god beläggning.  BYGGNADER Korsgatan 6A Byggnad i två plan uppförd på 1980-talet. Vi entrén kommer man i till hotellets lobby och reception. I anslutning därtill finns hotellets frukostmatsal med del av ringmuren som fondvägg. De 15 rummen är sedan fördelade på de olika våningsplanen. Bygganden är i mycket gott skick och har inget behov av renovering. Ägaren har en tagit fram ritningar för att bygga en ny våning på byggnaden.  Korsgatan 6B Byggnad i tre plan med källare uppförd i slutet på 1800-talet. Fastigheten har en gång utgjort tre stora lägenheter med högt i tak och mycket vackra snickerier. Idag används byggnaden till Bed & Breakfast i en del och privatbostad i en del. På bakgården ligger en gård med pool och ringmuren som fond.  OMGIVNING/NATUR Visby hamn är en kommunägd allmän hamn i Visby med kajplatser för lastbåtar och för Gotlandsfärjorna samt en gästhamn för fritidsbåtar. Hamnområdet har en landyta på omkring 20 hektar. Visby hamn förvaltas av hamnavdelningen inom Region Gotlands tekniska förvaltning, utom gästhamnen, som är utarrenderad sedan 1966. Gästhamnen  i centrala Visby. Platser finns både i inre hamnen, i fiskehamnen samt på norra vågbrytaren. Gästhamnen har 250 platser och hamndjupet är 3-6 m. NÄRSERVICE INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Budgivning sker på fastigheternas värde. Affär görs antingen direkt på fastigheterna eller på nystartat bolag med fastigheterna som enda tillgång. Indikativa bud på fastigheten ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Partiell finansiering kan under vissa omständigheter erbjudas av säljaren.  Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten eller bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.  Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse Tillträde senast:Enligt överenskommelse TAXERINGSINFORMATION Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad (322) Byggnad, värde: 4 011 000 kr Mark, värde: 1 476 000 kr Summavärde: 5 487 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1988 Småhusenhet, bebyggd (220) Bör ändras till 320.  Byggnad, värde: 3 923 000 kr Mark, värde: 2 729 000 kr Summavärde: 6 652 000 kr Taxeringsår: 2018 Byggår: 1909 Värdeår: 1929.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1980 och 1880

Grund

Betongplatta och källare

Stomme

Betong och kalksten

Fasad

Puts

Utv.plåtarbeten

Lackerad plåt

Fönstertyp

2-glas och 3-glas

Ventilation

Självdrag

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Bostad 330
Other 500
Tomtarea 501

Ekonomi

Pris

47 000 000 kr. Avser båda fastigheterna vid bolagsöverlåtelse

Hyresintäkt

1 870 000 kr/år

Driftkostnad

65 500 kr/år

Länkar

Korsgatan 6A & 6B
Sökhjälp