Skriv ut

Skapa PDF

Sköldvägen 3, Dragets indområde - Bålsta

bålsta

Välskött fastighet med bra skyltläge i Dragets industriområde, Bålsta. Stora asfalterade markytor. Pelarfri industrihall med oljeavskiljare.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Pris: 11 000 000 kr
Storlek: 940 m²
Karta

Information

Beskrivning

Välskött fastighet med bra skyltläge i Dragets industriområde, Bålsta. Stora asfalterade markytor för uppställning och parkering. Pelarfri industrihall med oljeavskiljare och hög port. FASTIGHETSBESKRIVNING Välskött vakant fastighet med optimalt skyltläge mot Södra Bålstavägen i Dragets industriområde, Bålsta. Stor tomt. Hög port (4*4 meter) mot infarten och gott om asfalterad mark för uppställning och parkering på stor, inhägnad tomt om 2 459 kvm med dubbelgrindar mot Sköldvägen. Gångdörr med gallergrind i porten. Fem flaggstänger och skyltläge mot genomfartsled. Pelarfri industrihall (ca 540 kvm) med golvbrunnar och oljeavskiljare. Takhöjd till nock 5,5 meter, fri takhöjd till armaturer ca 4 meter. Nylagt epoxigolv på betongplatta. Uppvärmning via luftvärmepumpar. Mekanisk ventilation (godkänd OVK). Larm anslutet till larmcentral. Galler på alla fönster runt byggnaden. Två separata dörrar i långsidorna. Gott om eluttag. Tryckluft framdraget med flera uttag i hallen (kompressor saknas). Plåtfasad. Plåttak.  Huvudentrén till kontorsdelen finns på byggnadens långsida. Kontorsdelen har även access till industrihallen. Innanför entrén finns en kundmottagning samt fyra st kontorsrum med 10-12 kontorplatser, hwc, arkiv och städförråd. Innanför kontorsytorna finns ett stort, fullt utrustat, kök med matplats för 12 personer. Här finns också omklädningsrum med två duschar, wc, 8 klädskåp, tvättmaskin och genomgång via dörr till industrihallen. Kontors/personalyta nedre plan ca 180 kvm. Uppvärmning via direktverkande el. Fiber finns indraget. Nätverk via kabel och Wifi installerat. Separat garage/förråd om ca 20 kvm med två portar bredvid huvudentrén. På baksidan av byggnaden, med access från köket, finns en avskiljd uteplats med grill. Övervåningen, ca 200 kvm, nås antingen via ståltrappa från industrihallen alternativt via spiraltrappa från kontorsdelen. Inredd med stor konferens/kontorsyta i öppen planlösning, stora fönster mot vägen, vackert nyrenoverad golv med stavparkett och takhöjd om ca 3,2 meter till nock. Här finns ett fullt utrustad och påkostat kök med gasspis samt helkaklad wc med dusch. På övervåningen finns även en entresolyta som kan nyttjas till lager/förråd, med lastintag mot industrihallen. OMGIVNING/NATUR Dragets Industriområde utgörs av mindre och lättare industri, kontor samt handel. Fastigheten har optimalt skyltläge mot Södra Bålstaleden. Ytterligare exploatering pågår i området. På andra sidan vägen planeras för handelsområde där bl.a. ICA Maxi är under uppförande och planeras färdigt hösten 2019. I Bålsta C finns all typ av service. Området är beläget med snabb och smidig access till/från E18, ca 45 km nordväst om centrala Stockholm och ca 30 km öster om Enköping. KOMMUNIKATIONER Busshållplats inom gångavstånd på Södra Bålstaleden, precis utanför fastigheten. Avstånd till Bålsta pendeltågsstation är ca 1,8 km. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten, indikativt bud, due dilligence, tecknande av överlåteleavtal samt tillträde sker enligt överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1989

Fasad

Plåt

Ventilation

Mekanisk ventilation

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Luftburen värme

Ytor Antal Area
Industri 540
Kontor 400
Tomtarea 2 459

Ekonomi

Pris

11 000 000 kr

Dokument

Länkar

Sköldvägen 3
Sökhjälp