Höör

Favorit Dela

Bruksv. 9-15 & Industrig. 16

Fullt uthyrda Industrifastigheter med långa hyresavtal och låga kallhyror, ger en stabil och trygg avkastning för ägaren.

Beskrivning

Fullt uthyrda Industrifastigheter med långa hyresavtal och låga kallhyror, ger en stabil och trygg avkastning för ägaren. FASTIGHETSBESKRIVNING Bolagsförsäljning med två stora och fulltuthyra industrifastigheter i Höör  Höörsgård 23 belägen på Bruksvägen 9-15  i södra delen av Höör innehåller totalt ca. 8.900 kvm fördelade på 5 byggnader och här finns totalt 22 hyresgäster. Bland hyresgästerna finns bl.a Mekonomen, SMTI (Svensk Metallteknik) och Klinta & Co. Fastigheten är taxerad som industrienhet, lager (432) och har en taxerad tomtareal om 25.439 kvm. Hyresintäkter på 2.553.683 kr/år, i kallhyra. Stocken 1 med adress Industrigatan 16 A-B. Stocken 1 innehåller ca.1983 kvm i en byggnad och här finns idag 5 hyresgäster. Bland hyresgästerna märks bl.a Höörs Kommun och Röda Korset. Fastigheten har en taxerad tomtareal om 6.002 kvm med en taxeringskod (433 Industrienhet, annan övrig byggnad). Hyresintäkter på 1.025.504 kr/år, i kallhyra.                  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.   KOMMUNIKATIONER Mitt i Skåne, vid Riksväg 13 och Riksväg 23 ligger Höör. Trafiken går igenom samhället, särskilt Riksväg 23 som går igenom ett egnahemsområde från 1930-talet. Med Öresundstågen når man Karlskrona och Kalmar i öst och Malmö, Köpenhamn och Helsingör i väst. Sedan pågatågen började köra till Höör 1987 har fastighetspriserna stigit rejält och inflyttningen ökat. Idag bor det ca.16.000 invånare i Höör. Näringslivet är varierande med bland annat verkstadsföretag, bygghandel, sågverk och butiker/stormarknader.
  • Total yta

    13026 m2

Ytor Antal Area
Industri 602
Kontor 2 913
Varmlager 7 786
Other 1 725
Tomtarea 31 441

Ekonomi

Pris:

30 000 000 kr. Bolagsförsäljning


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mats Lundberg

Mats Lundberg

mats.lundberg@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 30 11

040- VISA NR 040-608 30 11

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Bruksv. 9-15 & Industrig. 16

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vår huvudverksamhet är förmedling av industri-, kontor- och hyresfastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. I en föränderlig bransch krävs det att vi följer utvecklingen av t.ex. lagändringar och skatteregler, både för oss själva likväl som för våra uppdragsgivare. För att erbjuda ett helhetskoncept vid en förmedling samarbetar vi med erfarna och kompetenta partners inom bland annat kapitalplacering, bolagspaketering och skattefrågor. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Fler annonser från denna annonsör