Skriv ut

Skapa PDF

Bruksvägen 2

åkarp

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad, Industri/Verkstad
Storlek: 933 m²
Karta

Information

Beskrivning

Det aktuella objektet till försäljning har fungerat som reparationsverkstad för Mobylife AS men kommer inom kort bli vakant. Mobylife AS ett marknadsledande företag specialiserat på reparationer av mobiltelefoner. Möjligheten finns nu att utveckla fastigheten i en ny riktning. I Burlöv kommuns Framtidsplan (översiktsplan) beskrivs hur industri-/verksamhetsområdet i Åkarp ska utvecklas i samband med att det nya stationsområdet växer fram. Förutom en ny tågstation med tillhörande torg och parkområde anger översiktsplanen bostäder och centrumverksamhet i området. Från fastigheten kan man ta sig till både Malmö och Lund på drygt fem minuter med tåg. Även kommunikationerna via vägnätet är goda med närhet till E20 och E22. Se bifogat prospekt för fullständig information! Investment highligts: - Attraktivt läge mellan Malmö och Lund – 5 min med tåg till Malmö C - Fastigheten kommer att vara tomställd vid tillträde - Pågående infrastrukturprojekt syftar till att sänka bullernivån – vilket möjliggör byggnation av bostäder i området på sikt Budförutsättningar: Indikativa bud skall lämnas baserat på detta prospekt. Inför lämnande av indikativt bud kommer tillfälle beredas för visningar. Den eller de budgivare som lämnar det mest attraktiva budet kommer ges möjlighet att genomföra due diligence. Efter genomförd due diligence skall ett slutgiltigt bud på Fastigheten lämnas. Undertecknande av ett bindande överlåtelseavtal kommer äga rum i samband med detta. Det indikativa budet skall utgå från följande antaganden: • Fastigheten avses säljas genom fastighetsförsäljning • Köpeskillingen betalas kontant på tillträdesdagen • Samtliga förvärvskostnader bekostas av köparen • Fastigheten säljs i befintligt skick och köparen kommer i avtalet att avsäga sig alla krav mot Säljaren rörande ansvarighet för brister och fel, inklusive dolda fel Det indikativa budet skall innehålla, men inte nödvändigtvis begränsas till: • Ett indikativt bud för Fastigheten i ett precist belopp i SEK • Beskrivning av det köpande bolaget • Beskrivning av önskad due diligence samt tidsplan • Beskrivning av tilltänkt finansiering • Beskrivning av köparens beslutsprocess för förvärvet • Önskemål om tillträdesdatum.

Planlösning

Byggnader

Byggnad 1

Byggnadstyp

Produktionslokal

Byggår

1968

Byggnad 2

Byggnadstyp

Produktionslokal

Byggår

2014

Byggnad 3

Byggnadstyp

Kontorsbyggnad

Byggår

1968

Byggnad 4

Byggnadstyp

Kontorsbyggnad

Byggår

2014

Byggnad 5

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1968

Byggnad 6

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1997

Byggnad 7

Byggnadstyp

Lager

Byggår

1997

Ytor Antal Area
Industri 1 933
Tomtarea 4 089

Ekonomi

Taxeringsvärde

3 917 000 kr

Dokument

Länkar

Bruksvägen 2
Sökhjälp