Skriv ut

Skapa PDF

Lännavägen 157, Balingsnäs/ Sjötorp

huddinge

Bostads-/vårdfastighet med utvecklingsmöjligheter invid Orlångsjön i Huddinge.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Pris: 22 000 000 kr. Säljarna kan både tänka sig att sälja genom bolagsaffär eller rak fastighetsöverlåtelse.
Storlek: 849 m²
Karta

Information

Beskrivning

Utvecklingsfastighet för bostad med historiska anor och sjönära läge. Fastigheten är vid överlåtelsen vakant och har nyttjats som bostadsfastighet, serviceboende och senast som vårdboende. Fastigheten är belägen precis invid strandkanten till Orlångsjön inte långt från Huddinge C. Byggnaden byggdes 1902 och har löpande renoverats med flertalet originaldetaljer bevarade såsom eldstäder, stengolv m.m. Genomgående hög takhöjd i rummen, stora fönster där merparten har sjöutsikt samt trapphus med hiss mellan våningsplanen. Tillträde enligt överenskommelse. Säljaren är öppen för att antingen genomföra affären som en bolagsaffär eller som en rak fastighetsöverlåtelse. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är naturskönt belägen precis invid Orlången sjön. Tomten är delvis kuperad med gräsytor, fruktträdgård och strandlinje mot Orlångsjön. Framför byggnaden på grusbelagd yta finns plats för att parkera några bilar. På tre av husets soliga sidor finns en generös betonggjuten terass med plats för flertalet utemöbelgrupper, solstolar och med utsikt över sjön. Nere vid standkanten finns en mindre sjöbod i okänt skick. Byggnaden har flertalet ingångar på entréplan och består av tre inredda våningsplan samt källarplan. Fastigheten har byggts om och renoverats under flera omgångar vilket gör att den idag är i varienande skick och standard. Våningsplanen förbinds med ett trapphus i sten från husets uppförande. I anslutning till detta finns hiss som når samtliga våningsplan. Hissen har kapacitet om 320 kg och inte använts och är inte besiktigad på flera år varför dess funktion och ev underhållsbehov är okänt. PLANLÖSNING: Entréplan är det plan som är i modernast skick och utgör komplett fräscht kök, flera wc, tvättstuga, badrum, vardagsrum, samt flertalet ytterligare rum som kan nyttjas som arbetsrum eller sovrum. Man kan i ett av rummen även utskilja att det tidigare nyttjats som fd storkök med egen ingång för varuleveranser. Köket i sig är borta men vatten och avlopp finns kvar. Flertalet öppna spisar med kaminer samt kakelugn finns på våningsplanet.  Plan 1 består av en separat lägenhet samt övrig yta som planerats av mer gemensam karaktär. Lägenheten moderniserades 2012 och har eget kök, helkaklat badrum med klinker och dusch och flertalet rum och har exklusiv tillgång till husets enda balkong som vetter mot öst. Lägenheten har fräscha ytskikt samt infällda spotlights i taket. Den övriga ytan på planet består av flertalet rum i varierande storlekar och där flertalet av dessa har indraget vatten och avlopp med eget handfat i rummet. Dessa rum delar då på gemensamma våtrum på våningsplanet men planslöningen skulle kunna med ganska enkal förändringar göra det till tre lägenheter. Även eldstad finns på detta våningsplan. Fler av rummen på detta våningsplan är avstannade i en renovering. Vindsplan utgörs av sex inredda rum, även dessa med eget handfat i rummet och med fönster med fin utsikt över sjön. Flera av rummen har delvis snedtak vilket skapar en karaktär i rummen. Gemensamt våtutrymme samt kök av äldre karaktär. Här finns även 2 oinredda råvindsutrymmen.  Källarplanet utgörs av pannrum, förrådsutrymmen, ett äldre badrum samt äldre tvättyta. Källaren har ingång från utsidan samt trappa från entréplan. ÖVRIGT UTFÖRT UNDERHÅLL: - 2003: Renovering av sovrum, badrum och garderober på entréplan - 2006-2007: Tak byttes med falsad plåt. Fasad tilläggsisoleras 50 mm samt målas om. Samtliga fönster (utom enstaka källarfönster) byttes till 2 glas isolerad, PVC. - 2007-2008: Entréplan: Golvvärme i köket och vardagsrummet, ny 1-stavs parkett. Totalrenovering av kök med Miele hushållsmaskiner samt ny vinkyl. Installation av 2 braskaminer på entréplan. Renovering av toalett samt tvättstuga med ny Husqvarna maskinpark på entréplan. - 2012: Lägenheten på plan 1 renoverades. Stammar samt eldragning: Huset är delvis stambytt och har delvis om/nydragen el. En stor del av dessa installationer på entréplan och plan 1 är bytta under persioden 2003-2012.   FASTIGHETENS HISTORIA: Byggnaden uppfördes 1902 och var då två våningar och utgjorde en del av Ersta diakonin. Skyddshemmet Sjötorp var en diakonissanstalt som var en uppfostringsanstalt för flickor i åldrarna 10-15 år och låg på "betyryggande avstånd från stadens lockelser". Verksamheten bedrevs till 1938 då man i samband med de ändrade skyddshemsreformerna ändrar inriktningen på Sjötorp till hemskola. Hemskolan riktade sig till flickor i 15-18 års åldern och dess utbildning innehöll bl.a. hushållsgöromål, vävning, sömnad, tvätt, trädsgårdsskötsel samt husdjursskötsel.  1950 uthyrdes Sjötorp till Kyrkliga Kvinnorådets verksamhet och blev nu ett retreat och gästhem med stilla karaktär. Huset genomgick en grundlig renovering och ett huskapell inrättades 1951. 1965 Installerades hiss i huset. 1969 gjordes ett omfattande renoveringsarbete då man ville ändra inriktning på huset i och med vikande besökssiffror. Sjötorp blev nu mer vårdinriktat och nyöpnnades två år senare som ett konvalescenthem. Hemmet hade 25 vårdplatser och i samband med detta övertas ledningen för första gången i husets historia av en kvinna som inte är Diakonissa. Verksamheten vårdade närmare 10 000 patienter under de 23 år som konvalescenthemmet var öppet. Den 31 december 1993 lades vårdverksamheten ner pga indragna anslag från Landstinget och fastigheten såldes tillbaka till Huddinge kommun. Tiden fram till idag är inte lika väldokumenterad men man vet att byggnaden har nyttjats som privatbostad för en familj under stor del av tiden samt senast vård och stödboende.  POTENTIELLT BRF-PROJEKT: Tankarna finns att man skulle kunna vidareutveckla huset till ett flerbostadshus med ett tiotal lägenheter. Lokala villa- och lägenhetsmäklare har inför denna försäljning grovt uppskattat att man vid ett sådant upplägg kan förvänta sig en nivå om ca 3,5 Mkr för en 3 rok med detta läge. De bedömmer att den optimala målgruppen för detta läge är barnfamiljer och fd villaboende som vill flytta till lägenhet och söker därför bostäder som i regel är 3 rok eller större. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. För att veta mer om utecklingsmöjligheterna bör man som köpare undersöka frågan vidare med stadsbyggnadskontoret på Huddinge kommun.  NÄRSERVICE Huddinge centrum finns ca 3 km bort med fullutrustat serviceutbud. Du finner både flertalet matbutiker, restauranger, caféer, apotek, vårdcentral, butiker, service, skolor och dagis.  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1902

TV

Via ADSL. Om fiber dras in kan

Grund

Torpargrund/platta på mark

Stomme

Tegel

Fasad

Puts

Utv.plåtarbeten

Lackerad plåt

Fönstertyp

2-glas isolerglas

Ventilation

Självdrag

Vatten/avlopp

Kommunalt vatten året om. Enskilt avlopp.

Uppvärmning

Bergvärme

Ytor Antal Area
Bostad 849
Tomtarea 8 076

Ekonomi

Pris

22 000 000 kr. Säljarna kan både tänka sig att sälja genom bolagsaffär eller rak fastighetsöverlåtelse.

Driftkostnad

150 000 kr/år

Länkar

Lännavägen 157
Sökhjälp