Sven Hansons gata 10

Laholm
Spara Dela
Spara Dela
Yta

462 m²

Pris

3 580 000 kr

Tillträde

Beskrivning

Fin fastighet, fungera för många olika verksamheter och ändamål. Hela fastigheten blir ledig för en köpare. Stor tomt om 4 281 kvm för uppställning eller framtida utbyggnad. Byggnadens BTA (byggnadsdelarnas utsida) uppgår till 498 kvm. Byggnadens BRA (byggnadsdelarnas insida) om 463 kvm är fördelad enligt: Produktionsyta ca 375 kvm, Lager/garage ca 52 kvm. Kontor/personal/förråd ca 36 kvm. Byggnaden är uppfördes 2011 om ca 302 kvm. Tillbyggd 2017 om 196 kvm. Mark: Erforderligt schaktarbete utfört under och runt byggnad samt nedgrävd dränering som är kopplad till kommunalt dagvatten. Grund: Gjuten betongplatta 120 mm med isolerade kantelement och med 200 mm cellplast i plattan Vägg: Isolerad vägg av 45 x 195 regel och 45x45 regel. Väggen är klädd på insidan med ångspärr och dubbel gips.Yttervägg med vindskydd , gles samt träpanel/fasad. Tak: Fribärande takstolar med råspont, papp och svart betongpanna. Innertaket klätt med ångspärr, gles och dubbel gips, vinden isolerad med lös-ull ca 600 mm. Fönster tre-glas. Uppvärmningen via luftvärmepumpar. El 35 A. 2 st portar för inlastning. Kontor/personal med kök omklädning, dusch, wc .

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Industri 1 375
Varmlager 1 61
Kontor 1 26
Tomtarea 4 281

Ekonomi

Taxeringsvärde:

662 000 kr

Pris:

3 580 000 kr

Teknisk information

Byggnad: 1

Byggnadstyp: Produktionslokal

Byggår: 2011

Byggnad: 2

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad

Byggår: 2011

Byggnad: 3

Byggnadstyp: Lager

Byggår: 2011

Sven Hansons gata 10

Om Industriförmedling

För att förmedla kommersiella fastigheter krävs kompetens, specialkunskaper, erfarenhet och inte minst ett stort kontaktnät. Det har vi! INDUSTRIFÖRMEDLING är ett mäklarföretag som specialiserat sig på: • Förmedling av industri-, kontors-, affärs-, & hyresfastigheter • Förmedling av fastighetsbolag och företag • Hyresförmedling av industri-, kontors- & butikslokaler • Jord & Skog Vi har kompetens och erfarenhet • specialkunskaper • kontakter • ansvarsfulla medarbetare som levererar engagemang och service utöver det vanliga. Välkommen till oss med dina fastighetsaffärer!

Industriförmedling

Storgatan 25

30243 HALMSTAD

industriformedling.se

Fler från Industriförmedling