Skriv ut

Skapa PDF

Forserum Berg & Grus AB.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Omsättning: 15 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en lönsam och inarbetad verksamhet inom tillverkning och försäljning av bergkross, makadam och stenmjöl i olika fraktioner. Bolaget har ett täktområde på ca 31,5 ha med 18 år kvar på täkttillståndet. Tillståndet gäller uttag av totalt 6 000 000 ton berg och 96 000 ton morän. Bolagets omsättning uppgick per 2017-12-31 till ca 14,7 mkr med ett EBIT på ca 2,0 mkr.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Verksamhet

Täktområdet där berget bryts är belägen inom Nässjö kommun, ca 1,5 km sydost om Forserum samhälle. Det har bedrivits täktverksamhet inom samhället sedan 1960-talet. Tillståndet gäller uttag av totalt 6 000 000 ton berg och 96 000 ton morän. Uttaget av berg är maximerat till 400 000 ton per år och sammanlagda uttaget av morän får vara högst 4 800 ton per år. Tillståndet gäller till och med 31 december 2036. Ca 200 000 ton berg och 3 000 ton morän har hittills brutits på täkttillståndet. Skriftligt markavtal ska upprättas inför en försäljning. Utöver ovanstående produkter utför Bolaget även snöröjning genom ett 1-årigt avtal med Forserum samhälle samt åt lokala industrier. Bolaget har i dagsläget 5 anställa medarbetare samt en modern och väl underhållen maskinpark med lastmaskiner, krossar och lastbilar med mera. Bolaget har en del större kunder men är inte beroende av någon särskild kund. Totalt har Bolaget ca 100 kunder i sin kundstock. Bolagets geografiska marknad omfattar Forserum och en radie på ca fem mil, det vill säga Tenhult, Husqvarna, Jönköping och Nässjö. Marknaden för Bolagets produkter är stabil och genom aktiv marknadsbearbetning finns möjlighet att dubbla produktionen från nuvarande nivå.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

15 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har 18 år kvar på sitt täkttillstånd Bergtäkten är ett prioriterat brytningsområde enligt Länsstyrelsen Det finns möjlighet att dubblera produktionen Bolaget är välkonsoliderat och skuldfritt

Länkar

Sökhjälp