Skriv ut

Skapa PDF

Spånvägen 15, Hemmestorps företagsområde

Industritomt på Hemmestorps företagsområde i Staffanstorp om ca. 5 280 kvm.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 3 400 000 kr. Åsatt fastighetsvärde
Tomtarea: 5 268 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industritomt på Hemmestorps företagsområde i Staffanstorp om ca. 5 280 kvm. FASTIGHETSBESKRIVNING Industritomt på Hemmestorps företagsområde i Staffanstorp om ca. 5 280 kvm. Delvis med skyltläge mot 108:an.  Detaljplanen medger Handel -ej livsmedel, industri som ej är störande för omgivningen, kunskap-tjänsteföretag, teknisk inriktad verksamhet och kontor.   Detaljplan se Dokument och länkar.            OMGIVNING/NATUR Industriområde och handelsområde med Rondellens handelsområde i söder.  KOMMUNIKATIONER Bra bussförbindelser till Malmö, Lund, Trelleborg och Dalby. Närhet till väg 11 mot Malmö/Dalby och väg 108 mot Lund/Sturup. NÄRSERVICE I området ligger Willys, Mc Donalds Subway mfl.  INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Storlek

5 268 m²

Ekonomi

Pris

3 400 000 kr. Åsatt fastighetsvärde

Typkod

411

Övrig information

Planbestämmelser

Ändring av detaljplan: För hemmestorp 3:15 m fl,hemmestorp industriområde (2017-03-01) Detaljplan: Staffanstorps före

Länkar

Spånvägen 15
Sökhjälp