Fallebergsvägen 41

Falleberget , Arvika
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

5 300 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Detaljplanerad tomt på cirka 5 000 kvm, avsedd för bilservice, småindustri och hantverk. Lämplig tomt avstyckas i samråd med köparen.

Bra läge intill riksväg 61. Området domineras av tillverkningsindustri, åkeri och bil- och lastbilsservice. Pris: 100-175 kr/kvm, beroende på läget inom planområdet och markförhållande.

Övrig information

Planbestämmelser:

Bilservice, småindustri och hantverk

Utförande

VA:

Finns anslutet till fastighetsgräns

Dokument

Omgivning

Företag i närheten:

Autoexperten, Lecab lastbilar, LBC, Eda Järn, Ahlsell, Opus bilprovning, KEK-bygg mfl.

Skyltläge:

Skyltläge ut mot riksväg 61.

Fallebergsvägen 41