Gjutaregatan 1

Myråsen , Arvika
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

4 154 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Detaljplanerad mark för småindustri och hantverk i Myråsen. Fastigheten Arvika Blästern 13.

Detaljplanerad mark för småindustri och hantverk med tillhörande affärsverksamhet. Bra läge intill Rosendalsvägen från riksväg 172 och anslutning till riksväg 61. Cirka 4 000 kvm. Pris: 85-100 kr/kvm beroende på läget inom planområdet och markförhållandet.

Övrig information

Planbestämmelser:

Småindustri och hantverk med därtill hörande affärsverksamhet. Högsta byggnadshöjd 6 meter.

Utförande

VA:

Finns anslutet fram till fastighetsgräns

Dokument

Omgivning

Företag i närheten:

Arvika-Eda taxi, ETAB, Bilprovningen, A-bilar, Biltjänst, KV-huset, Mekonomen m.m.

Skyltläge:

Bra läge intill Rosendalsvägen från riksväg 172 och anslutning till riksväg 61.

Vägbeskrivning:

Vid Graningerondellen tag avfarten mot riksväg 172 mot Årjäng och Bengtsfors. Tag sedan första avfarten till vänster in på Rosendalsvägen och ta sedan andra avfarten till vänster in på Myråsvägen. Sväng därefter vänster in på Gjutaregatan och objektet finns på vänster sida.

Gjutaregatan 1