Skriv ut

Skapa PDF

Rödgrindsvägen, Skoghall Centrum

skoghall

Unik möjlighet att förvärva tomt om ca 4885 kvadratmeter. Gällande detaljplan är generös och flexibel med möjlighet till flerbostadshus i 8 våningar.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: Anbud
Tomtarea: 4 885 m²
Karta

Information

Beskrivning

Läge Fastigheten är belägen invid Skoghall centrum med flerbostadshus, flera livsmedelsbutiker, vårdcentral, tandläkare, apotek, systembolag, bibliotek, frisör, restauranger, café och ett flertal mindre butiker. Närhet även till grönområden och skärgård. För den båtintresserade finns två småbåthamnar inom promenadavstånd. Framtidsprognoser Hammarö kommun har en vision om att "Det som skapar en attraktiv kommun är ett levande centrum, goda kommunikationer och attraktiva miljöer." Hammarö kommuns befolkning har ökat kontinuerligt under flera år. Under 2017 passerade befolkningen i Hammarö kommun 16 000 personer. Prognosen är att Hammarös befolkning den kommande 10-års perioden kommer att fortsätta öka. Utvecklingsmöjligheter Detaljplanen gör det möjligt att förnya och förtäta. Den föreslagna utbyggnaden kommer att innebära en fysisk och visuell förändring av området samt en förtätning av stadsstrukturen. Planen är flexibelt utformad. Den möjliggör både bostäder, handel, vård och skola. Flera förslag finns framtaget för att utveckla bostäder på fastigheten. En illustrationen visar förslag på tre byggnader som grupperas runt bostadsgårdar. Husen varieras i höjd från fem till åtta våningar. Detaljplan Detaljplan för Mörmon 5:66 och del av Mörmon 5:33 antogs 2015-09-21 och vann laga kraft 2015-10-16. Se gärna på Hammarö kommuns hemsida och detaljplan för Mörmon 5:66 och del av Mörmon 5:33. Eller följ länken https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/markplan/samhallsplanering/Gallande-planer/aldre-an-2016/detaljplan-for-mormon-533-och-del-av-mormon-566/ Servitut, samfällighets- och gemensamhetsanläggningar Inom planområdet finns det ledningsrätt för fjärrvärmeledning och teleledning placerat inom vägområdet. Det finns servitut för gods- och varutransporter att använda väg- och parkeringsområdet inom områdets södra del. Referensobjekt Hammarö kommun är en attraktiv skärgårdskommun med de högsta villapriserna i länet. 2015 byggdes Brf Lillängshamnen med 47 bostadsrätter i två punkthus med utsikt över Lillängshamnen och Vänerskärgården. Projektet sålde slut innan inflyttning 2017 och snittpriset i projektet låg på 21 326 kr/kvm. Snittpriserna i kommunen på bostadsrätter ligger för närvarande på ca 14 000 kr/kvm, föreningsbelåning tillkommer. Snittpriser per kvadratmeter för villor i kommunen är 23 500 kr. Snitthyror för närliggande Rögrindsvägen 1 och 3 med byggår 2018 är 1670 kr/kvm. 2018-07-01 finns en ledig lägenhet. Snitthyror för övriga Hammaröbostäder i kommunen är för 1050 kr/kvm. 2018-07-01 finns en ledig lägenhet. Centrumfastighetens bostäder har snitthyror om 1191 kr/kvm Försäljningsprocessen Med utgångspunkt från denna presentation välkomnas intressenter att inkomma med bud. Även indikativa bud är möjligt. Säljaren förbehåller sig rätten att utifrån lämnade bud ingå i slutlig förhandling med en eller ett fåtal utvalda budgivare. Försäljningen av fastigheten kommer att genomföras genom överlåtelse av lagfarten för Hammarö Mörmon 5:73. Köparen ansvarar för eventuella transaktionskostnader såsom exempelvis pantbrev, stämpelskatt, konsulter och besiktningar. Tidplan - Visning på plats 2018-08-20, kl 14.00-15.00 - Indikativa bud 2018-09-30 - Due diligence enligt överenskommelse - Tecknade köpekontrakt enligt överenskommelse - Tillträde enligt överenskommelse Budinstruktion Följande förutsättningar gäller för de indikativa buden: - Vid presenterande av indikativt bud bör de innehålla följande uppgifter: 1: Grundköpeskillingen 2: Tilläggsköpeskilling, bud avseende pris/kvm ljus BTA (ljus BTA = Bruttoarea ovan mark). - Eventuella avsteg köparen önskar. - Information om köparen: Vem som är köpare, inklusive koncerninformation eller annan information eller annan information om slutligt ägande samt en kortfattad historik om köparen. - Kontaktlista: Förteckning över de medarbetare och eventuella externa rådgivare som kommer att medverka i denna process för budgivarens räkning. - Finansiering: En beskrivning om hur budet avses finansieras, och finansieringens eventuella påverkan på tidplanen för överlåtelsen. - Villkor: Eventuella villkor för budet. Due diligence: En beskrivning den due diligence-undersökning som budgivare önskar genomföra. - Tidplan: En bekräftelse att budgivaren kan möta den tidplan som framgår av försäljningsmaterialet, alternativt uppgifter om eventuella uppskov som begärs gällande tidplanen.

Storlek

4 885 m²

Ekonomi

Pris

Anbud

Omgivning

Omgivning/natur

Närhet till grönområden och skärgård. För den båtintresserade finns två småbåthamnar inom promenadavstånd.

Närservice

Fastigheten är belägen invid Skoghall centrum med flerbostadshus, flera livsmedelsbutiker, vårdcentral, tandläkare, apotek, systembolag, bibliotek, frisör, restauranger, café och ett flertal mindre butiker.

Kommunikationer

Flertalet busslinjer går från Skoghall centrum och trafikeras ett par gånger i timmen. Till Karlstads centrum tar det med buss ca 15 min och med bil ca 10 min. På sommaren stannar båtbussen ca 300 m från fastigheten med linje in till Karlstad centrum via Klarälven. Området har redan i dag goda cykelförbindelser både inom kommunen och till Karlstad.

Övrig information

Servitut

Inom planområdet finns det ledningsrätt för fjärrvärmeledning och teleledning placerat inom vägområdet. Det finns servitut för gods- och varutransporter att använda väg- och parkeringsområdet inom områdets södra del.

Dokument

Rödgrindsvägen
Sökhjälp