Gustavslundsvägen 23

Gustavslund , Eslöv
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

11 261 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

På Gustavslund i nordöstra Eslöv, nära flygplatsen, finns flera industritomter till salu.

Bildskärmen 1
• Inom kvarteret Bildskärmen får den icke störande verksamhetens behov av skyddsavstånd högst vara 50 meter.
• Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter.
• Byggnadernas fasader ska utföras med inslag av minst 20 % tegel eller puts.
• Längs kvarterets ytterkanter, där kvartersmarken möter gatu- och parkmark, får marken inte bebyggas.
• I sydvästra delen av kvarteret måste marken inom prickmarken vara tillgänglig för tillfart till framtida, angränsande fastigheten och marken måste vara tillgänglig för allmän, underjordisk ledning.
I övrigt hänvisas till detaljplanen.

Bekvämligheter

Skyltläge

Ekonomi

Prisinformation:

Priser för industrimark på Gustavslund togs i kommunfullmäktige i december 2021. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 350 kr/m²

Gustavslundsvägen 23